Tijdens de eerste drie weken van de lockdown was het verkeer indrukwekkend teruggelopen volgens observaties van de verplaatsingen van de 1.650.000 leden van de Coyote-community in België. Bij momenten tot -98,5% in vergelijking met normaal verkeer, waarbij de rijtijden 4 keer korter waren en de afgelegde afstand 80% lager lag, zoals tijdens de laatste week van maart. Vanaf vrijdag 10 april is het verkeer stilaan iets drukker geworden (-92% in vergelijking met normaal verkeer). Deze trend zette zich door tot 15 april, met 85% minder verkeersdrukte dan normaal.

Sinds 15 april, de datum waarop de geleidelijke versoepeling van de lockdown werd aangekondigd, met de heropening van bepaalde bedrijven vanaf 3 mei, is het verkeer merkelijk drukker geworden: gemiddeld -79% in vergelijking met de normale situatie.

Sinds de regering afgelopen vrijdag meer duidelijk verschafte over de verschillende fases voor de versoepeling van de lockdown, is het verkeer niet significant drukker geworden. Na de stijging die werd ingezet 3 weken na het begin van de lockdown, blijft het de laatste dagen minder druk dan normaal en lijkt het verkeer te stabiliseren. De afgelegde afstand is met 20% gestegen in vergelijking met de voorgaande weken.(Belga)

Tijdens de eerste drie weken van de lockdown was het verkeer indrukwekkend teruggelopen volgens observaties van de verplaatsingen van de 1.650.000 leden van de Coyote-community in België. Bij momenten tot -98,5% in vergelijking met normaal verkeer, waarbij de rijtijden 4 keer korter waren en de afgelegde afstand 80% lager lag, zoals tijdens de laatste week van maart. Vanaf vrijdag 10 april is het verkeer stilaan iets drukker geworden (-92% in vergelijking met normaal verkeer). Deze trend zette zich door tot 15 april, met 85% minder verkeersdrukte dan normaal.Sinds 15 april, de datum waarop de geleidelijke versoepeling van de lockdown werd aangekondigd, met de heropening van bepaalde bedrijven vanaf 3 mei, is het verkeer merkelijk drukker geworden: gemiddeld -79% in vergelijking met de normale situatie.Sinds de regering afgelopen vrijdag meer duidelijk verschafte over de verschillende fases voor de versoepeling van de lockdown, is het verkeer niet significant drukker geworden. Na de stijging die werd ingezet 3 weken na het begin van de lockdown, blijft het de laatste dagen minder druk dan normaal en lijkt het verkeer te stabiliseren. De afgelegde afstand is met 20% gestegen in vergelijking met de voorgaande weken.(Belga)