Vorig jaar gooide BMW-topman Norbert Reithofer als eerste een stok in het hoenderhok toen hij de politieke wereld waarschuwde voor de zware gevolgen voor de Europese auto-industrie van de huidige CO2-reglementering. Die bepaalt dat de uitstoot voor het geheel van de vloot van een merk wordt berekend en niet meer mag bedragen dan gemiddeld 95 g/km. Een constructeur die deze norm niet haalt, moet een astronomisch hoge boete betalen. Dat de waarschuwende woorden weinig of geen weerklank vonden, had er allicht mee te maken dat er toen Europese verkiezingen voor de deur stonden en de politieke partijen in de grote autolanden liever geen debat over dit gevoelig thema wilden voeren.

Europa bedreigt voortbestaan Europese auto-industrie

Karl-Thomas Neumann, /
Karl-Thomas Neumann © /

Ondertussen liggen de Europese verkiezingen driekwart jaar achter de rug en komt het thema opnieuw op tafel. In de marge van het autosalon van Genève gaf Opel-baas Karl-Thomas Neumann in een exclusief interview aan Knack.be toelichting bij zijn pleidooi voor een nieuwe aanpak van de CO2-problematiek. Hij wil dat Europa alle industriesectoren op gelijke voet behandeld en dat de auto-industrie ook gebruik kan maken van emissierechten. In Europa kunnen vervuilende bedrijven extra emissiecertificaten kopen en verkopen tegen prijzen die maar een fractie bedragen van de kosten en eventuele boetes die de automerken moeten betalen om te kunnen voldoen aan de strenge CO2-norm. Off the record is sprake van een factor 100. Die ongelijke behandeling van de verschillende industriesectoren zet kwaad bloed bij de manager die wordt beschouwd als de redder van Opel, na een succesvolle carrière bij Continental en VW China. Om een gezonde geest in een gezond lichaam te behouden, loopt de joviale Opel-topman jaarlijks een paar marathons in een meer dan behoorlijke tijd.

Karl-Thomas Neumann: 'Ik ben een grote voorstander van het terugdringen van de CO2-uitstoot en wees gerust, Opel zal de norm van 95 g/km tegen 2020 halen. Wij hebben daartoe ons volledig motorengamma vernieuwd en brengen we nieuwe technologieën die helpen het verbruik en de CO2-uitstoot te verminderen.'

'Wat mij vandaag bezighoudt is de vraag wat er na 2020 gebeurt. Ik pleit ervoor om nieuwe wegen te bewandelen; nieuwe normen opleggen, gaat nieuwe auto's nog duurder maken waardoor het voor de consument nog moeilijker wordt om zijn auto in te ruilen tegen een nieuwe. Ik stel daarom voor het reële verbruik van elke auto afzonderlijk te belasten én rekening te houden met het gebruik door de individuele bestuurder.'

'Bovendien moeten alle industriesectoren gelijk worden behandeld. Nu kunnen sommige bedrijven emissierechten kopen, de auto-industrie kan dan niet. Dat vind ik niet terecht en daarom wil ik dat hierover een debat wordt gevoerd. Ik zeg dat niet zomaar: als Europa blijft vasthouden aan de huidige CO2-reglementering betekent dat een regelrechte bedreiging voor de toekomst van de Europese auto-industrie. Europa verplicht ons motoren te bouwen die 1.000 tot 3.000 euro duurder worden, wat economisch gezien niet verantwoord is. Zeg mij, hoe kan ik een klant uitleggen dat een driecilindermotor met een kleinere cilinderinhoud veel duurder is dan een viercilinder met een grotere cilinderinhoud?'

'De politiek moet inzien dat een nieuwe auto betaalbaar moet blijven en dat het veel zinvoller is - zowel vanuit ecologisch als economisch standpunt - het reële verbruik zwaarder te belasten. Dat kan door een lichte verhoging van de accijnzen op brandstof. Op termijn zal die oplossing voordeliger en efficiënter zijn voor alle betrokkenen.'

Hoe is uw voorstel onthaald door uw collega's en politiek Europa?

Karl-Thomas Neumann: 'Mijn voorstel is nog maar enkele dagen oud, de discussie moet in feite nog beginnen. Zowel de politiek als de auto-industrie hebben een gemeenschappelijk doel en dat is het terugdringen van de CO2-uitstoot. Over de manier waarop dat moet gebeuren, bestaan verschillende meningen en visies. Verdergaan op de ingeslagen weg zou betekenen dat Europa voor de periode na 2020 opnieuw een 'technische' grenswaarde oplegt die volgens mij enkel via elektromobiliteit kan bereikt worden, wat vooralsnog een zeer dure technologie is. Op de ingeslagen weg blijven verdergaan, gaat ons zoveel geld kosten dat de Europese auto-industrie in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Auto's zullen zo duur worden dat de consument ze niet meer kan betalen. Ik heb intussen begrepen dat de politiek meestal vanuit een ideologisch denkkader reageert, terwijl ik uitga van rationele argumenten. Wat voor zin heeft het schonere motoren te bouwen als we terzelfder tijd niks doen aan het fileprobleem of aan de luchtvervuiling door oude auto's?'

Welke impact heeft de politieke en economische crisis in Rusland voor de Europese constructeurs?

Karl-Thomas Neumann: 'Alle Europese autoconstructeurs koesterden grote verwachtingen ten aanzien van de Russische markt. Van een groeimarkt is echter geen sprake meer, de autoverkoop is er geïmplodeerd. Bovendien is ook de koers van de roebel tegenover de euro compleet ingestort wat maakt dat wij onze prijzen voor sommige modellen tot 40 procent hebben moeten verhogen en de productie in de GM-fabriek in Sint-Petersburg drastisch hebben moeten terugdraaien. Als Opel-baas ben ik ook verantwoordelijk voor de activiteiten van General Motors in Europa en voor de verkoop van Chevrolet op de Russische markt. Da's geen cadeau, maar dat zult u al wel hebben begrepen.'

De nieuwe driecilindermotor van Opel die zuiniger en milieuvriendelijker is, maar die ook meer kost dan een viercilinder. Neumann: 'Zeg mij, hoe kan ik een klant uitleggen dat een driecilindermotor veel duurder is dan een viercilindermotor met een grotere inhoud'., /
De nieuwe driecilindermotor van Opel die zuiniger en milieuvriendelijker is, maar die ook meer kost dan een viercilinder. Neumann: 'Zeg mij, hoe kan ik een klant uitleggen dat een driecilindermotor veel duurder is dan een viercilindermotor met een grotere inhoud'. © /

Economische werkloosheid voor Volvo Cars Gent

In de wandelgangen van het autosalon van Genève was nog te horen dat de modelvernieuwing bij Volvo Cars leidt tot een herschikking van welke fabriek voortaan welke modellen bouwt. Zoals bekend zal Volvo Gent zich concentreren op de 40-series voor Europa. De productie van de XC 60 verhuist naar Zweden. Volgens Volvo-topman Hakan Samuelsson komt er een overgangsperiode die zal gepaard gaan met technische werkloosheid in de fabriek in Gent. Hij liet verstaan dat die enkele jaren zou kunnen duren én dat hij hierover al heeft gesproken met federaal minister Kris Peeters en Vlaams minister-president Geert Bourgois. Volvo-Gent werkt nu in een drieploegensysteem. Of dat zo blijft? 'Dat hangt af van de markt.'

Vorig jaar gooide BMW-topman Norbert Reithofer als eerste een stok in het hoenderhok toen hij de politieke wereld waarschuwde voor de zware gevolgen voor de Europese auto-industrie van de huidige CO2-reglementering. Die bepaalt dat de uitstoot voor het geheel van de vloot van een merk wordt berekend en niet meer mag bedragen dan gemiddeld 95 g/km. Een constructeur die deze norm niet haalt, moet een astronomisch hoge boete betalen. Dat de waarschuwende woorden weinig of geen weerklank vonden, had er allicht mee te maken dat er toen Europese verkiezingen voor de deur stonden en de politieke partijen in de grote autolanden liever geen debat over dit gevoelig thema wilden voeren. Ondertussen liggen de Europese verkiezingen driekwart jaar achter de rug en komt het thema opnieuw op tafel. In de marge van het autosalon van Genève gaf Opel-baas Karl-Thomas Neumann in een exclusief interview aan Knack.be toelichting bij zijn pleidooi voor een nieuwe aanpak van de CO2-problematiek. Hij wil dat Europa alle industriesectoren op gelijke voet behandeld en dat de auto-industrie ook gebruik kan maken van emissierechten. In Europa kunnen vervuilende bedrijven extra emissiecertificaten kopen en verkopen tegen prijzen die maar een fractie bedragen van de kosten en eventuele boetes die de automerken moeten betalen om te kunnen voldoen aan de strenge CO2-norm. Off the record is sprake van een factor 100. Die ongelijke behandeling van de verschillende industriesectoren zet kwaad bloed bij de manager die wordt beschouwd als de redder van Opel, na een succesvolle carrière bij Continental en VW China. Om een gezonde geest in een gezond lichaam te behouden, loopt de joviale Opel-topman jaarlijks een paar marathons in een meer dan behoorlijke tijd. Karl-Thomas Neumann: 'Ik ben een grote voorstander van het terugdringen van de CO2-uitstoot en wees gerust, Opel zal de norm van 95 g/km tegen 2020 halen. Wij hebben daartoe ons volledig motorengamma vernieuwd en brengen we nieuwe technologieën die helpen het verbruik en de CO2-uitstoot te verminderen.' 'Wat mij vandaag bezighoudt is de vraag wat er na 2020 gebeurt. Ik pleit ervoor om nieuwe wegen te bewandelen; nieuwe normen opleggen, gaat nieuwe auto's nog duurder maken waardoor het voor de consument nog moeilijker wordt om zijn auto in te ruilen tegen een nieuwe. Ik stel daarom voor het reële verbruik van elke auto afzonderlijk te belasten én rekening te houden met het gebruik door de individuele bestuurder.' 'Bovendien moeten alle industriesectoren gelijk worden behandeld. Nu kunnen sommige bedrijven emissierechten kopen, de auto-industrie kan dan niet. Dat vind ik niet terecht en daarom wil ik dat hierover een debat wordt gevoerd. Ik zeg dat niet zomaar: als Europa blijft vasthouden aan de huidige CO2-reglementering betekent dat een regelrechte bedreiging voor de toekomst van de Europese auto-industrie. Europa verplicht ons motoren te bouwen die 1.000 tot 3.000 euro duurder worden, wat economisch gezien niet verantwoord is. Zeg mij, hoe kan ik een klant uitleggen dat een driecilindermotor met een kleinere cilinderinhoud veel duurder is dan een viercilinder met een grotere cilinderinhoud?' 'De politiek moet inzien dat een nieuwe auto betaalbaar moet blijven en dat het veel zinvoller is - zowel vanuit ecologisch als economisch standpunt - het reële verbruik zwaarder te belasten. Dat kan door een lichte verhoging van de accijnzen op brandstof. Op termijn zal die oplossing voordeliger en efficiënter zijn voor alle betrokkenen.'Hoe is uw voorstel onthaald door uw collega's en politiek Europa?Karl-Thomas Neumann: 'Mijn voorstel is nog maar enkele dagen oud, de discussie moet in feite nog beginnen. Zowel de politiek als de auto-industrie hebben een gemeenschappelijk doel en dat is het terugdringen van de CO2-uitstoot. Over de manier waarop dat moet gebeuren, bestaan verschillende meningen en visies. Verdergaan op de ingeslagen weg zou betekenen dat Europa voor de periode na 2020 opnieuw een 'technische' grenswaarde oplegt die volgens mij enkel via elektromobiliteit kan bereikt worden, wat vooralsnog een zeer dure technologie is. Op de ingeslagen weg blijven verdergaan, gaat ons zoveel geld kosten dat de Europese auto-industrie in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Auto's zullen zo duur worden dat de consument ze niet meer kan betalen. Ik heb intussen begrepen dat de politiek meestal vanuit een ideologisch denkkader reageert, terwijl ik uitga van rationele argumenten. Wat voor zin heeft het schonere motoren te bouwen als we terzelfder tijd niks doen aan het fileprobleem of aan de luchtvervuiling door oude auto's?' Welke impact heeft de politieke en economische crisis in Rusland voor de Europese constructeurs?Karl-Thomas Neumann: 'Alle Europese autoconstructeurs koesterden grote verwachtingen ten aanzien van de Russische markt. Van een groeimarkt is echter geen sprake meer, de autoverkoop is er geïmplodeerd. Bovendien is ook de koers van de roebel tegenover de euro compleet ingestort wat maakt dat wij onze prijzen voor sommige modellen tot 40 procent hebben moeten verhogen en de productie in de GM-fabriek in Sint-Petersburg drastisch hebben moeten terugdraaien. Als Opel-baas ben ik ook verantwoordelijk voor de activiteiten van General Motors in Europa en voor de verkoop van Chevrolet op de Russische markt. Da's geen cadeau, maar dat zult u al wel hebben begrepen.'