De overgang van de Euro 4-norm naar de Euro 5-norm is cruciaal. Zonder in technische details te treden, vermindert deze stap de vervuilende uitstoot van motor- en scootermotoren met een derde. Dankzij nieuwe norm zullen ook motorfietsen en scooters voldoen aan de Europese eisen die nu al van toepassing zijn op auto's. De Euro 5-norm wordt gebruikt om bepaalde auto's toe te staan of te verbieden in een gebied met een lage uitstoot (LEZ).

In de toekomst zouden deze emissiearme gebieden mogelijk ook voor motorfietsen gelden. Antwerpen en Brussel zouden een dergelijke beslissing snel kunnen nemen. Volgens Febiac zijn alle inspanningen om de luchtkwaliteit te verbeteren goed, maar de federatie benadrukt dat het aandeel motorfietsen en scooters in de totale uitstoot beperkt is, aangezien motorfietsen en scooters slechts 7 procent van het rollend materieel in België uitmaken. Bovendien is het gemiddeld aantal afgelegde kilometers met motorfietsen en scooters beduidend lager dan bij personenauto's, want ze leggen ongeveer 2.000 tot 4.000 km af, auto's rijden doorgaans ruim 14.000 km.

Febiac geeft verder nog aan dat gemotoriseerde tweewielers de doorstroming van het verkeer verbeteren. Deze machines zijn bovendien veel compacter, wat het parkeerprobleem compenseert, want de motorrijder verspilt nagenoeg geen tijd aan het zoeken naar een parkeerplaats. Kortom, motorfietsen horen schoon te zijn, maar de autoriteiten zouden zouden hun doel voorbijschieten door ze op dezelfde manier te behandelen als auto's door beperkingen op te leggen omdat tweewielers eerder een oplossing dan een probleem zijn.(Belga)

De overgang van de Euro 4-norm naar de Euro 5-norm is cruciaal. Zonder in technische details te treden, vermindert deze stap de vervuilende uitstoot van motor- en scootermotoren met een derde. Dankzij nieuwe norm zullen ook motorfietsen en scooters voldoen aan de Europese eisen die nu al van toepassing zijn op auto's. De Euro 5-norm wordt gebruikt om bepaalde auto's toe te staan of te verbieden in een gebied met een lage uitstoot (LEZ). In de toekomst zouden deze emissiearme gebieden mogelijk ook voor motorfietsen gelden. Antwerpen en Brussel zouden een dergelijke beslissing snel kunnen nemen. Volgens Febiac zijn alle inspanningen om de luchtkwaliteit te verbeteren goed, maar de federatie benadrukt dat het aandeel motorfietsen en scooters in de totale uitstoot beperkt is, aangezien motorfietsen en scooters slechts 7 procent van het rollend materieel in België uitmaken. Bovendien is het gemiddeld aantal afgelegde kilometers met motorfietsen en scooters beduidend lager dan bij personenauto's, want ze leggen ongeveer 2.000 tot 4.000 km af, auto's rijden doorgaans ruim 14.000 km. Febiac geeft verder nog aan dat gemotoriseerde tweewielers de doorstroming van het verkeer verbeteren. Deze machines zijn bovendien veel compacter, wat het parkeerprobleem compenseert, want de motorrijder verspilt nagenoeg geen tijd aan het zoeken naar een parkeerplaats. Kortom, motorfietsen horen schoon te zijn, maar de autoriteiten zouden zouden hun doel voorbijschieten door ze op dezelfde manier te behandelen als auto's door beperkingen op te leggen omdat tweewielers eerder een oplossing dan een probleem zijn.(Belga)