Over tien tot vijftien jaar rijdt het grootste deel van de wagens elektrisch. Dat zegt Auke Hoekstra, gespecialiseerd in elektrische mobiliteit en onderzoeker bij het gerenommeerde TU Delft. Voor waterstofauto's ziet hij een aandeel weggelegd van ongeveer 10 procent.
...

Over tien tot vijftien jaar rijdt het grootste deel van de wagens elektrisch. Dat zegt Auke Hoekstra, gespecialiseerd in elektrische mobiliteit en onderzoeker bij het gerenommeerde TU Delft. Voor waterstofauto's ziet hij een aandeel weggelegd van ongeveer 10 procent. De autosector zelf voorspelt een marktaandeel voor elektrische auto's, deels of geheel, van 40 procent tegen 2035. Komt die voorspelling uit blijven zes op de tien aangewezen op fossiele brandstof. Op benzine, diesel of aardgas (CNG) dus. Van rijden op gas (CNG) is geweten dat het de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen vermindert én goedkoper is in vergelijking met rijden op benzine of diesel. Rijden op aardgas is niet nieuw. Liquified Petrol Gas (LPG) was decennialang vrij populair in ons land en vooral in Nederland maar het is de voorbije jaren verdrongen door CNG (Compressed Natural Gas). Dat bestaat uit koolstof en methaan en is een samengeperste versie van het aardgas waarmee wij onze woning verwarmen. Het transport van aardgas en de bevoorrading van de ruim 140 CNG-stations geschieden via ondergrondse gasleidingen die eigendom zijn van de distributiebeheerders. Hoewel aardgas een fossiele brandstof is, biedt CNG tal van voordelen in vergelijking met benzine of diesel. Didier Hendrickx, pr-manager bij Gas.be, zet die op een rijtje. 'CNG stoot 90 procent minder NOx, 77 procent minder fijnstof en 7 à 16 procent minder CO2 uit dan diesel of benzine. De kilometerprijs ligt tot de helft lager dan die van diesel en benzine. Een CNG-auto heeft bovendien geen dure roetfilter nog en kost minder in onderhoud. Vat ik die voordelen samen dan is CNG gezond en goedkoop.'De doorbraak van CNG heeft langer op zich laten wachten dan aanvankelijk gedacht. Dat heeft ermee te maken dat er nog altijd enig wantrouwen bestaat bij de bevolking met betrekking tot de veiligheid en betrouwbaarheid. CNG wordt nog te vaak verward met LPG. Een ander obstakel was het beperkt aantal CNG-stations in ons land. Daar is gelukkig verandering in gekomen: België telt momenteel 140 CNG-stations, 100 daarvan bevinden zich in Vlaanderen en 40 in Wallonië. Volgens de woordvoerder van Gas.be voorziet het klimaatplan van het Waals Gewest in 220 nieuwe CNG-stations tegen 2030. 'Ik stel met genoegen vast dat er ook meer interesse is van lokale overheden en bedrijven voor CNG. Rijden op aardgas verkleint hun ecologische voetafdruk en die van hun klanten. Ook vanuit de leasingmaatschappijen is er almaar meer vraag naar wagens die koolstofvrij of arm zijn. Die interesse en vraag zullen nog toenemen naarmate het aanbod aan gas uit biomethaan stijgt. Biomethaan ontstaat door de bewerking van organisch afval, kan lokaal worden geproduceerd en stoot weinig broeikasgassen uit. Vandaag telt de EU meer dan 3.800 CNG-stations, tegen 2030 moeten er dat 10.000 worden.'Kan biomethaan ook in ons land worden aangemaakt?Didier Hendrickx: 'Vooralsnog komt het bio-CNG voor ons land uit Nederland. Dat verloopt net zoals bij hernieuwbare energie via certificaten die waarborgen dat de herkomst van het gas groen is. Er is met andere woorden een garantie van oorsprong. In ons land komt de productie van biogas stilaan op gang. Eén productiesite bevindt zich in Vlaanderen, één in Wallonië. Een twintigtal onafhankelijke Belgische projecten zijn lopende. Op termijn zal het mogelijk zijn om 1 tot 2 miljoen wagens op Belgische bio-CNG te doen rijden.' Of en hoe snel dat ook zal gebeuren, hangt mede af van de keuzes die dé politiek zal maken. Met de groenen in de nieuwe federale regering mag worden verwacht dat de regering-De Croo het gebruik van groene energie zal stimuleren.Automerken moeten kleur bekennen Vandaag zien we dat de automerken volop inzetten op elektrische aandrijving en dat hun belangstelling voor CNG gelijk is gebleven. Het aantal merken dat CNG af fabriek aanbiedt, blijft stabiel. En dat verbaast enigszins. Want in de veronderstelling dat de voorspelling van de automerken uitkomt en tegen 2035 vier op de tien deels of geheel elektrisch rijden, blijven er nog altijd zes op de tien die fossiele brandstoffen zullen tanken.Didier Hendrickx: 'Het lijkt mij niet aangewezen om op één energieoplossing te vertrouwen. Met elektriciteit en waterstof alleen zullen wij het niet redden. Bio-CNG verdient zeker een plaats in het aanbod en is complementair aan stroom en waterstof. De Europese Commissie beseft dat. Als we de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 willen halen, hebben we meerdere oplossingen nodig voor brandstof en energieverbruik. Veel zal ook afhangen van de keuzes die de consument maakt, op basis van zijn of haar voertuiggebruik, de impact op het milieu en de totale cost (TCO). Wij gaan spannende tijden tegemoet, zoveel is zeker.'