Lydia Peeters: ‘Niet vraag of slimme kilometerheffing personenwagens er komt, maar wanneer’

Lydia Peeters © Belga

Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters is het niet de vraag of er een slimme kilometerheffing voor personenwagens moet komen, maar wanneer die er komt. Het moet voor de Open VLD-minister dan wel gaan om een “gebiedsdekkende kilometerheffing gekoppeld aan een taks shift”. Dat zegt de minister in een reactie op de cijfers over de toenemende filedruk. Intussen is er ook een studie gestart naar de verruiming en vergroening van de kilometerheffing voor vrachtwagens.

Uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum blijkt dat de afgelopen oktobermaand op het vlak van filezwaarte de op één na zwaarste oktobermaand was sinds 2011, het begin van de officiële metingen door het Verkeerscentrum.  In een reactie op die toegenomen cijfers stelt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters dat “we onze kilometers moeten vergroenen en verschuiven”. Op het vlak van vergroening gaat de elektrificatie van het wagenpark volgens haar “de goede richting uit”.

Op het vlak van verschuiven wil de Open VLD bedrijven in de logistieke sector aansporen om de binnenvaart of het spoor te gebruiken als alternatief voor het vrachtvervoer. 

Daarnaast wil de minister ook iets doen aan de klassieke “muur van vrachtwagens op de autosnelwegen”. “Die moet verdwijnen”, klinkt het. Wat het probleem van de camionettisering betreft, verwijst minister Peeters naar de kilometerheffing voor bestelwagens. “De studie voor de verruiming van de kilometerheffing voor vrachtwagens naar bestelwagens werd intussen op mijn initiatief opgestart”, stelt de Vlaamse minister. 

Minister Peeters snijdt ook het gevoelige debat over de slimme kilometerheffing voor personenwagens opnieuw aan. De vorige Vlaamse regering liet een onderzoek uitvoeren naar de mogelijke invoering van zo’n heffing. Maar nog voor het consortium zijn onderzoek kon afronden, veranderde toenmalig Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) het geweer van schouder en belandden de plannen voor een kilometerheffing in de prullenmand. Ook in het regeerakkoord van de huidige regering is geen wegenheffing voorzien. Deze legislatuur komt de heffing er dus niet, maar Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters heeft zich al meermaals uitgesproken voor zo’n slimme kilometerheffing, maar dan onder specifieke voorwaarden. 

(Lees verder onder het artikel.)

Die boodschap herhaalt de liberale minister nu: “Het moet gaan om een gebiedsdekkende, slimme kilometerheffing gekoppeld aan een taks shift. We focussen hierbij op het gebruik van het voertuig in plaats van het bezit (de huidige verkeersbelastingen verschuiven naar belastingen op het gebruik ervan). Een voorwaarde is dat het een belastingverschuiving is, en geen belastingverhoging. Kortom: het is niet de vraag of de slimme, gebiedsdekkende kilometerheffing gekoppeld aan taks shift er komt, maar wanneer”, besluit Peeters. 

Oppositiepartij Groen is niet onder de indruk van de maatregelen en plannen van minister Peeters, integendeel. “Ze krijgt echt geen deuk in een pak boter geslagen”, stelt Vlaams parlementslid Stijn Bex scherp. “We wisten al dat het aantal verkeersslachtoffers blijft stijgen. Nu blijkt dat Vlamingen ook meer in de file staan omdat de ambities voor een modal shift totaal niet gehaald worden. Terwijl de minister dit al jaren als prioriteiten ziet. Peeters kent de oplossingen wel, maar krijgt ze niet doorgedrukt”, meent Bex. 

De Groen-politicus vindt niet dat de minister moet wachten op een draagvlak voor de invoering van de slimme kilometerheffing voor personenwagens. “Ze moet dat draagvlak zelf creëren. Uiteindelijk zal minister Peeters vooral vijf jaar gewacht te hebben op draagvlak. Intussen staat de Vlaming in de file, met alle mogelijke negatieve impact op onze welvaart”, besluit Bex. 

Het Vlaams Belang noemt de kilometerheffing in een reactie een “asociale maatregel”. “Veel werknemers kunnen hun uren niet kiezen en zijn dus gedwongen tot de verkeersspits”, zegt Vlaams Parlementslid Bart Claes. “Er zou beter een wegenvignet ingevoerd worden ter vervanging van de jaarlijkse verkeersbelasting, zodat ook buitenlandse chauffeurs meebetalen en de kosten voor het onderhoud van onze wegen eerlijker verdeeld worden tussen al wie er gebruik van maakt. Om de files aan te pakken, moeten bovendien ook de inkomsten uit brandstofaccijnzen naar de gewesten vloeien zodat die kunnen geïnvesteerd worden in betere infrastructuur.”

Partner Content