Lage-emissiezone in Brussel vanaf 1 januari 2018 van kracht

© Reuters

Vanaf 1 januari geldt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een lage-emissiezone (LEZ). De meest vervuilende dieselwagens zullen er in 2018 niet meer mogen rijden.

De LEZ wordt stapsgewijs ingevoerd. Vanaf 2018 kunnen dieselvoertuigen zonder Euronorm of met de norm Euro 1 niet meer rondrijden in Brussel. De jaren nadien worden de normen verstrengd. Vanaf 2019 gelden de beperkingen ook voor benzinevoertuigen zonder Euronorm of met Euro 1, net als dieselvoertuigen met Euro 2.

Wie een boete krijgt, kan pas drie maanden daarna een nieuwe boete oplopen.

Momenteel zjn er al vijftig intelligente camera’s geïnstalleerd in het gewest. Het uiteindelijke netwerk zal uit ongeveer 200 camera’s bestaan. Wie de toegangscriteria tot de Brusselse lage-emissiezone niet naleeft, krijgt een boete van 350 euro. Elke overtreding zal worden bestraft met hetzelfde bedrag. De invoering van de LEZ gaat weliswaar gepaard met een overgangsfase van negen maanden, waarbinnen geen boetes zullen worden opgelegd. De automobilisten worden geverbaliseerd en gewaarschuwd.

Wie een boete krijgt, kan pas drie maanden daarna een nieuwe boete oplopen. Die maatregel moet toelaten de nodige stappen te zetten om van voertuig te veranderen of nieuwe verplaatsingsgewoonten aan te nemen. Behalve uitzonderingsregelingen, heeft de reglementering betrekking op personenwagens, bestelwagens tot 3,5 ton (voertuigencategorie N1 op het inschrijvingsbewijs) en bussen en autocars, ongeacht of ze ingeschreven zijn in België of het buitenland.

Partner Content