De hoofdconclusie luidt: 'Veiligheidsrisico's die gelden voor elektrische auto's, gelden in veel gevallen ook voor conventionele auto's. Er is bovendien veel (internationale en nationale) regelgeving in relatie tot veiligheid, waar zowel conventionele als elektrische auto's aan moeten voldoen.

'Veiligheidsrisico's die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, zijn het optreden van thermal runaway (een proces waarbij door een verhoogde temperatuur of interne weerstand in de cellen van accupakkettenbrand kan ontstaan, waarna toxische gassen vrijkomen) en autobranden in parkeergarages (geldt voor zowel elektrische als brandstofauto's).

'Het daadwerkelijke risico is het product van de kans dát het optreedt en het effect áls het optreedt. De literatuur en praktijktesten wijzen niet op een hoge kans van optreden van de genoemde veiligheidsrisico's. Ook zijn er momenteel geen aanwijzingen dat de effecten substantieel groter zijn.'

Ook crashtests wijzen uit dat elektrische auto's minimaal even veilig zijn als fossiel aangedreven auto's. Het risico op aanrijdingen zal in de toekomst nog afnemen, want vanaf 2024 moeten alle auto's een noodremsysteem aan boord hebben.

De hoofdconclusie luidt: 'Veiligheidsrisico's die gelden voor elektrische auto's, gelden in veel gevallen ook voor conventionele auto's. Er is bovendien veel (internationale en nationale) regelgeving in relatie tot veiligheid, waar zowel conventionele als elektrische auto's aan moeten voldoen. 'Veiligheidsrisico's die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, zijn het optreden van thermal runaway (een proces waarbij door een verhoogde temperatuur of interne weerstand in de cellen van accupakkettenbrand kan ontstaan, waarna toxische gassen vrijkomen) en autobranden in parkeergarages (geldt voor zowel elektrische als brandstofauto's). 'Het daadwerkelijke risico is het product van de kans dát het optreedt en het effect áls het optreedt. De literatuur en praktijktesten wijzen niet op een hoge kans van optreden van de genoemde veiligheidsrisico's. Ook zijn er momenteel geen aanwijzingen dat de effecten substantieel groter zijn.'Ook crashtests wijzen uit dat elektrische auto's minimaal even veilig zijn als fossiel aangedreven auto's. Het risico op aanrijdingen zal in de toekomst nog afnemen, want vanaf 2024 moeten alle auto's een noodremsysteem aan boord hebben.