Heeft België voldoende groene elektriciteit?

België heeft in 2015 het Klimaatakkoord Parijs 2020-2050 ondertekend, wat ons land ertoe verbindt om tegen 2050 uitsluitend groene energie aan te bieden.

Voorlopig zijn we nog ver van dat streefdoel verwijderd: België had beloofd om in 2020 13 procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen te halen, maar strandde op 11,68 procent.

België moet zijn groene elektriciteit voornamelijk halen uit zonne- en windenergie. Het potentieel van geothermische energie, waterkracht en biomassa in ons land is eerder beperkt. Zon en wind vormen in principe een onuitputtelijke bron van energie, maar zijn bij ons jammer genoeg niet altijd aanwezig. Bovendien ontbreekt het ons aan ruimte om massaal windturbines te plaatsen.

Om onze groene energiebelofte na te komen, is het noodzakelijk dat we kunnen opereren in een geïntegreerd Europees net waarin elektriciteit wordt uitgewisseld tussen plekken met overschotten en plekken met tekorten. ‘Een volledig groene elektriciteitsproductie is enkel mogelijk als we over een slim en flexibel elektriciteitsnet beschikken met voldoende opslagcapaciteit en voldoende connecties met andere elektriciteitsmarkten binnen en buiten Europa,’ aldus energie-expert Kristof Eggermont.(*)

(*) Bron: Econopolis.be

Partner Content