Didier Hendrickx, Public Affairs Manager bij Gas.be: 'CNG en LNG vertrekken van hetzelfde basisproduct aardgas waarbij CNG (Compressed Natural Gas) geschikt is voor zowel particuliere voertuigen als bestelwagens en zware bedrijfsvoertuigen. LNG (Liquefied Natural Gas) richt zich veeleer op het langeafstandstransport en de scheepvaart. Bij een auto euronorm 6 daalt de CO2-uitstoot met 11 procent en die van NOx met 90 procent. Met de toevoeging van biomethaan, een energiebron op basis van organisch afval, evolueert CNG nog meer naar k...

Didier Hendrickx, Public Affairs Manager bij Gas.be: 'CNG en LNG vertrekken van hetzelfde basisproduct aardgas waarbij CNG (Compressed Natural Gas) geschikt is voor zowel particuliere voertuigen als bestelwagens en zware bedrijfsvoertuigen. LNG (Liquefied Natural Gas) richt zich veeleer op het langeafstandstransport en de scheepvaart. Bij een auto euronorm 6 daalt de CO2-uitstoot met 11 procent en die van NOx met 90 procent. Met de toevoeging van biomethaan, een energiebron op basis van organisch afval, evolueert CNG nog meer naar koolstofneutraliteit. Met dit groengas kan de CO2-uitstoot met 80 tot 100 procent verminderd worden en is een auto op bio-CNG even 'groen' als een elektrische wagen. In Europa worden de CO2-emissies gemeten op basis van de uitlaatgassen en worden de productie en recyclage buiten beschouwing gelaten. Dat is appels met peren vergelijken. In feite moet je rekening houden met de volledige levenscyclus van een voertuig.' 'Rijden op aardgas is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de portemonnee. De totaalkost van een leasingwagen of privéwagen op CNG is voordeliger dan die van een benzine- of dieselwagen en even gunstig als die van een elektrische wagen, zelfs zonder fiscaal voordeel. De motoren zijn krachtig, bieden een grote actieradius en produceren minder lawaai dan een diesel. Last but not least mag je met een CNG-wagen binnen in de lage-emissiezones.' Didier Hendrickx: 'Sinds 2014 is het aantal CNG-rijders in ons land gestegen van 650 naar 22.000. Ze kunnen terecht in bijna 150 CNG-stations verdeeld over Vlaanderen en Wallonië. Bovendien stellen we een groeiende interesse vast voor schoolbussen op aardgas. Ruim honderd gemeenten hebben CNG-voertuigen gekocht of overgenomen. In Brussel en Antwerpen rijden er meer dan tweehonderd deelvoertuigen op CNG. In een regio zonder aardgasleiding of CNG-tankstation kan een openbaar bevoorradingspunt worden geïnstalleerd in de buurt van een productiefaciliteit van biomethaan. Een initiatief dat ook de lokale economie ten goede komt.' 'De vooruitzichten zijn dus positief. Veel hangt echter af van de inspanningen van de automerken. CNG-wagens zijn betaalbaar, het netwerk is uitgerold en wordt verder ontwikkeld. CNG is een alternatief dat meteen operationeel is.'