Het certificaat wordt toegekend door de Equal Salary Foundation die gevestigd is n Zwitserland en is het resultaat van een acht maanden durende audit die door het internationale bedrijf PwC werd uitgevoerd waarbij de methodiek werd gebruikt die goedgekeurd is door de Europese Commissie. Uit de analyse bleek dat Ferrari de eerste Italiaanse onderneming is die deze certificering ontvangt.

Het onderzoek naar gelijke kansen binnen het bedrijf werd eveneens gevoerd aan de hand van 1 op 1 interviews. Ferrari CEO Louis Camilleri is "trots op dit resultaat en het is een belangrijke mijlpaal voor de organisatie omdat er ook heel wat inspanningen werden geleverd om een gelijkwaardige werkomgeving te creëren".

Op dit ogenblik heeft Ferrari een personeelsbestand van 4.285 medewerkers en tussen 2016 en 2019 is het aandeel vrouwelijke medewerkers gestegen van 11,5 naar 14%. Vrouwen bekleden ook steeds vaker meer belangrijke functies binnen de organisatie.(Belga)

Het certificaat wordt toegekend door de Equal Salary Foundation die gevestigd is n Zwitserland en is het resultaat van een acht maanden durende audit die door het internationale bedrijf PwC werd uitgevoerd waarbij de methodiek werd gebruikt die goedgekeurd is door de Europese Commissie. Uit de analyse bleek dat Ferrari de eerste Italiaanse onderneming is die deze certificering ontvangt.Het onderzoek naar gelijke kansen binnen het bedrijf werd eveneens gevoerd aan de hand van 1 op 1 interviews. Ferrari CEO Louis Camilleri is "trots op dit resultaat en het is een belangrijke mijlpaal voor de organisatie omdat er ook heel wat inspanningen werden geleverd om een gelijkwaardige werkomgeving te creëren".Op dit ogenblik heeft Ferrari een personeelsbestand van 4.285 medewerkers en tussen 2016 en 2019 is het aandeel vrouwelijke medewerkers gestegen van 11,5 naar 14%. Vrouwen bekleden ook steeds vaker meer belangrijke functies binnen de organisatie.(Belga)