Europarlementslid Van Brempt: ‘Verplicht snelle laadstations voor elektrische wagens in tankstations’

Kathleen Van Brempt © Belga Image

Europees parlementslid Kathleen Van Brempt (SP.A) wil dat de EU-lidstaten verplicht worden om in de tankstations langs autosnelwegen snelle laadstations voor elektrische wagens te plaatsen. Ze heeft daarvoor een amendement ingediend op de nieuwe regels rond het Europese energiebeleid, waarover het parlement woensdag stemt.

Verschillende drempels staan de omslag naar elektrisch rijden in de weg, zegt Van Brempt. ‘Eén van die drempels is de zorg van Europeanen dat ze hun wagen niet kunnen opladen als ze langere ritten maken, bijvoorbeeld in vakantieperiodes.’

Daarom wil Van Brempt de Europese lidstaten verplichten om langs de autosnelwegen snelle laadstations te voorzien. ‘Ze kunnen dat doen via de concessies of vergunningen’, legt ze uit.

Van Brempt diende samen met de Duitse sociaaldemocraat Jo Leinen een amendement in op de richtlijn inzake hernieuwbare energie. Woensdagmiddag stemt het parlement over die richtlijn en de andere onderdelen van het zogenaamde energiepakket.

Cruciaal is de vraag hoeveel duurzame energie de EU minimaal moet opwekken in de periode 2021-2030. De lidstaten pleiten voor een doelstelling van minstens 27 procent hernieuwbare energie tegen het einde van het volgende decennium, maar wellicht zal het parlement 35 procent vragen. Onderhandelingen tussen het parlement en de Raad (de lidstaten) zullen het uiteindelijke ambitieniveau moeten vastleggen.

Bomen

Het is ook uitkijken of het parlement zal toestaan dat de verbranding van volledige boomstammen en -stronken wordt meegeteld bij de berekening van het aandeel hernieuwbare energie.

Sociaaldemocraten en groenen zeggen dat de milieuschade van die praktijk enorm is en vragen dat enkel restafval van de hout- en papierproductie tot houtpellets mag verwerkt worden en als hernieuwbare energiebron mag worden beschouwd.

Honderden wetenschappers trokken vorige week nog aan de alarmbel en vroegen het Europees Parlement om af te zien van het ‘desastreuze’ voornemen om bomen te laten omzagen bij wijze van groene maatregel. ‘Het neerhalen van bomen in het kader van bio-energie laat koolstof vrijkomen die anders in de bossen opgesloten zou blijven. Hout aanwenden dat anders voor het maken van houtproducten zou worden gebruikt, zal er bovendien voor zorgen dat er op andere plekken wordt gekapt om dat hout te vervangen’, luidde het.

Partner Content