Elektrische Porsches kunnen stroomnet ondersteunen

De grote batterijen van een vloot Porsche Taycans zijn misschien in staat om het stroomnet recht te houden op momenten van stroomschaarste zodat een black-out kan worden vermeden. © GF
Gert Verhoeven journalist

Porsche werkt aan een V2G (Vehicle to Grid) systeem waarbij de batterijen van een hele vloot elektrische Porsches het stroomnet kunnen ondersteunen op momenten van grote stroomvraag en een beperkte productie.

De Duitse sportwagenfabrikant voert momenteel een onderzoek rond Taycans die worden uitgerust met technologie voor bidirectioneel laden waarbij de auto niet enkel kan laden aan het net, maar ook stroom terug kan leveren. Het idee van bidirectioneel laden bestaat al langer, maar naarmate het stroomnet meer onder druk komt te staan door de komst van bijkomende grote verbruikers (elektrische auto’s, warmtepompen, …) raakt de V2G-technologie in een stroomversnelling.

Vandaag vormen elektrische voertuigen een bijkomende belasting van het stroomnet, maar op termijn zouden de batterijen van deze voertuigen het net juist kunnen ondersteunen op momenten dat de stroomvraag piekt en de productie of aanvoer van stroom beperkt is. In die zin is de elektrische auto niet langer een stuk van het probleem, maar wel van de oplossing. Stel dat we – alle goede bedoelingen ten spijt – toch naar een scenario evolueren met stroomtekorten, is het niet denkbeeldig dat grote verbruikers zoals elektrische auto’s voorwerp worden van het afschakelplan om een black-out te voorkomen.

Wanneer diezelfde elektrische voertuigen een bufferfunctie hebben en ook energie kunnen leveren, zal men niet snel geneigd zijn om elektrische voertuigen op te nemen in een afschakelscenario. In die zin is deze V2G-technologie ook van strategisch belang voor de autosector. Momenteel zit deze technologie bij heel wat constructeurs in een testfase. Het vergt ook specifieke bidirectionele laadpalen en voor dergelijke units wordt eveneens gewerkt aan homologaties zodat die ook naadloos kunnen samenwerken met het stroomnet.

Partner Content