‘Elektrische auto kan klimaatcrisis niet keren’

© Getty Images

Het aantal elektrische auto’s groeide in de afgelopen tien jaar van 20.000 naar 7 miljoen wereldwijd. Maar zelfs als die groei doorzet, is dat niet genoeg om de wereldwijde klimaatcrisis aan te pakken, zeggen onderzoekers van de Universiteit van Toronto.

‘Elektrische auto’s zijn noodzakelijk, maar een transitie naar volledig elektrisch vervoer is op zichzelf niet voldoende’, zegt Alexandre Milovanoff, hoofdauteur van een paper die gisteren is verschenen in Nature Climate Change.

2 graden Celsius

De onderzoekers keken naar de impact van een grootschalige overstap naar elektrisch vervoer in de Verenigde Staten, een land dat wereldwijd op de tweede plaats staat qua verkoop van personenauto’s, na China.

‘We kozen voor de VS omdat daar veel zware voertuigen rondrijden, er relatief veel auto’s per hoofd van de bevolking verkocht worden en er veel kilometers gereden worden’, zegt Milovanoff.

Op basis van computermodellen werd berekend hoeveel elektrische voertuigen nodig zijn om de opwarming van de aarde onder 2 graden Celsius te houden ten opzichte van het voorindustriële niveau.

0,3 procent

In de VS zouden er in 2050 minstens 350 miljoen elektrische auto’s moeten rijden, om de emissie-uitstootdoelen te halen. Dat is ongeveer 90 procent van het totale aantal tegen die tijd. ‘Om dit in perspectief te plaatsen, momenteel is het totale aantal elektrische auto’s op de weg in de VS 0,3 procent’, zegt Milovanoff.

‘De verkoop van elektrische auto’s groeit snel, maar zelfs de meest optimistische projecties gaan uit van 50 procent elektrische voertuigen tegen 2050.’

Nieuwe infrastructuur

Behalve dat consumentenvoorkeuren een hindernis kunnen zijn, zijn er ook technologische beperkingen, zoals de druk die dergelijke voertuigen leggen op de elektriciteitsinfrastructuur, zeggen de onderzoekers.

Volgens hun publicatie zou een vloot van 350 miljoen elektrische auto’s een jaarlijkse elektriciteitsvraag van 1730 terawattuur opleveren, ongeveer 41 procent van de huidige vraag. Om dit te kunnen leveren, moeten grote investeringen gedaan worden in de infrastructuur en nieuwe elektriciteitscentrales. Sommige van die centrales zullen bijna zeker werken op fossiele brandstoffen.

Piekuren in de vraag maken bovendien het beheer van het netwerk complexer. En dan noemen de onderzoekers nog de uitdagingen op het gebied van grondstoffen, zoals lithium, kobalt en mangaan voor batterijen.

Telewerken

Dat 90 procent van alle auto’s in 2050 elektrisch zal zijn, is een onrealistisch scenario, zeggen de wetenschappers. In plaats daarvan raden ze aan het beleid op verschillende terreinen aan te passen.

Zo moeten mensen gestimuleerd worden om andere vervoermiddelen te gebruiken, zoals de fiets of het openbaar vervoer, onder meer door steden anders in te richten. Ook telewerken kan gestimuleerd worden, zoals nu al gebeurt tijdens de covid-19-pandemie.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content