Daaruit blijkt dat personenwagens met een dieselmotor die beantwoordt aan de hoge Euro 6-norm, in de praktijk dubbel zoveel schadelijke NOx (stikstofoxide) uitstoten dan vrachtwagens met het Euro 6-label.

Hoe dat mogelijk is? Bij vrachtwagens wordt de uitstoot gemeten in reële rijomstandigheden, bij personenwagens in een laboratorium en onder ideale omstandigheden. Op de weg stootten de onderzochte personenwagens tijdens de meting soms een veelvoud uit van het grenswaarde van 80 mg/km.

Vanaf de tweede helft van dit jaar zal de uitstoot voor de personenwagens ook worden gemeten onder normale rij- en weersomstandigheden. De constructeurs en specialisten van de Europese Unie onderhandelen al een tijdje over de voorwaarden en omstandigheden waarin de nieuwe meting zal gebeuren. Wordt vervolgd.

Daaruit blijkt dat personenwagens met een dieselmotor die beantwoordt aan de hoge Euro 6-norm, in de praktijk dubbel zoveel schadelijke NOx (stikstofoxide) uitstoten dan vrachtwagens met het Euro 6-label. Hoe dat mogelijk is? Bij vrachtwagens wordt de uitstoot gemeten in reële rijomstandigheden, bij personenwagens in een laboratorium en onder ideale omstandigheden. Op de weg stootten de onderzochte personenwagens tijdens de meting soms een veelvoud uit van het grenswaarde van 80 mg/km. Vanaf de tweede helft van dit jaar zal de uitstoot voor de personenwagens ook worden gemeten onder normale rij- en weersomstandigheden. De constructeurs en specialisten van de Europese Unie onderhandelen al een tijdje over de voorwaarden en omstandigheden waarin de nieuwe meting zal gebeuren. Wordt vervolgd.