Gezinsbond
Gezinsbond
Vereniging die belangen van gezinnen wil verdedigen in Vlaanderen en Brussel
Opinie

10/02/18 om 03:00 - Bijgewerkt om 04:08

'De vrije rijbegeleiding is niet alleen goedkoop, ze biedt ook een meerwaarde'

Telkens wanneer Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts nieuwe stappen zet in de hervorming van de rijopleiding, duiken er stemmen op vanuit de rijschoolsector om de vrije begeleiding af te schaffen. Geen goed idee, zegt de Gezinsbond, de vrije begeleiding is waardevol, én niet alleen omdat het goedkoop is.

'De vrije rijbegeleiding is niet alleen goedkoop, ze  biedt ook een meerwaarde'

© BelgaImage

Ondanks een daling van het aantal verkeersdoden, vallen er nog altijd te veel slachtoffers op onze wegen. Jonge chauffeurs zijn oververtegenwoordigd in de ongevallenstatistieken. De rijopleiding hervormen is één belangrijk element dat de verkeersveiligheid kan verhogen.

De Gezinsbond heeft daarom van in het begin de wens om de kwaliteit van de rijopleiding te verhogen onderschreven. Er moet meer de nadruk gelegd worden op het opbouwen van een bewuste en verantwoordelijke attitude van de bestuurder.

Dit kan maar groeien in een goed opgebouwde oefenperiode die toelaat de nodige ervaring op te doen. Het terugkommoment na zes maanden is een verdere concretisering van die stapsgewijze opbouw van de nodige rijvaardigheden.

Bewuste en verantwoordelijke rijhouding

Ook in de nieuwe rijopleiding blijft de vrije begeleiding behouden en dat staat niet haaks op het verhogen van de kwaliteit van de rijopleiding.

Delen

De vrije rijbegeleiding is niet alleen goedkoop, ze biedt ook een meerwaarde

Ook in de vrije begeleiding zijn er immers stappen gezet om de kwaliteit te verhogen. Begeleiders moeten verplicht een vormingsmoment volgen om hen voor te bereiden op hun rol als begeleider. Dat moment moet hen inzicht bieden in hun eigen kwaliteiten als begeleider. Het moet een hulpmiddel zijn om de oefenperiode op een gevarieerde manier en met een stijgende moeilijkheidsgraad op te bouwen.

Bovendien worden de jonge chauffeurs tijdens de lange oefenperiode begeleid door een vertrouwenspersoon en kunnen ze de nodige feedback en bijsturing krijgen. Dat is een meerwaarde om te komen tot een bewuste en verantwoordelijke rijhouding. Daarin ligt de sterkte van de vrije begeleiding.

Betaalbaarheid

Tegelijkertijd moeten we de betaalbaarheid voor gezinnen bewaken. Het Vlaamse regeerakkoord vermeldt alleszins dat de nieuwe rijopleiding voor iedereen betaalbaar moet blijven. Maar met het terugkommoment komt er opnieuw 100 euro bij. Hier zal nog moeten blijken of het zijn geld waard is.

Eerder stelden we voor om een financiële tussenkomst te voorzien vanuit de overheid. Hiervoor kijken we naar het verkeersveiligheidsfonds en ook aan de verzekeringssector kan gevraagd worden of ze een lager ongevalsrisico kunnen omzetten in een bijdrage voor een kwaliteitsvolle rijopleiding. (Elke Valgaeren)

Lees meer over:

Onze partners