Brussel weert in 2035 auto’s met verbrandingsmotoren

Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) op 18 juni 2021 met de fiets op pad

De Brusselse regering heeft een nieuw tijdschema vastgelegd dat het mogelijk moet maken om de dieseluitstap tegen 2030 en de benzine/lpg-uitstap tegen 2035 te realiseren.

Om de transitie te vergemakkelijken worden nog tal van maatregelen genomen, zo bleek vrijdag op een persconferentie.

Sinds de invoering in 2018 heeft de lage-emissiezone (LEZ) een grote impact gehad op de luchtkwaliteit in het Brussels Gewest. Zo verminderde de uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof, afkomstig van het vervoer, met respectievelijk 11 procent en 11,5 procent, benadrukte minister van Klimaattransitie en Leefmilieu Alain Maron vrijdag. De nieuwe maatregelen moeten ervoor zorgen dat er jaarlijks 100 tot 110 vroegtijdige overlijdens en 100 tot 350 miljoen euro aan gezondheidsgerelateerde kosten vermeden worden. De broeikasgasuitstoot van het verkeer moet tegen 2030 met 65 tot 75 procent teruggedrongen worden. Het huidige tijdschema liep slechts tot 2025, dus was er een op langere termijn nodig, gaf minister-president Rudi Vervoort aan.

Alleen nog zware vrachtwagens en touringcars

In het tijdschema 2025-2035 wordt het toepassingsgebied van de lage-emissiezone (LEZ) uitgebreid tot alle gemotoriseerde voertuigen, naast auto’s, (mini)bussen/autocars en bestelwagens, ook tweewielers en vrachtwagens (+3,5t). Uit het schema blijkt dat na 2036 enkel de touringcars en zware vrachtwagens nog met een verbrandingsmotor (van het minst vervuilende type) toegelaten zijn in het Brussels Gewest, omdat er nog geen alternatieven voorhanden zijn.

De lijnbussen kunnen nog tot 2036 rijden. Dat is drie jaar eerder dan oorspronkelijk voorzien voor de voertuigen van de MIVB, merkte minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt op.

Scooters en motoren

Vanaf 2025 zijn enkel nog dieselvoertuigen met een Euro 6-motor of recenter toegelaten; vanaf 2028 wordt dat nog verder beperkt tot de Euro 6d-motoren. Vanaf 2030 worden dieselvoertuigen, ook de hybride, volledig gebannen uit het gewest. Benzine/lpg-auto’s moeten vanaf 2025 minstens aan de Euro 3-norm voldoen. Vanaf 2028 wordt dat opgetrokken naar de Euro 4-norm, vanaf 2030 geldt de Euro 6d-norm tot 2035, wanneer geen benzine/lpg-voertuigen het hoofdstedelijk gewest meer binnen mogen.

Nieuw in het schema zijn scooters en motoren. Scooters op benzine, lpg en cng kunnen tot 2028 in het Brussels Gewest rijden met een Euro 5-motor. Motoren moeten aan volgende normen voldoen: Euro 3 vanaf 2025, Euro 4 vanaf 2028 en Euro 5 vanaf 2030. Vanaf 2035 worden ook zij gebannen.

Begeleidende maatregelen

Om de transitie te vergemakkelijken, voorziet de Brusselse regering nog een set van begeleidingsmaatregelen. Zo komt er een ‘verkeersarmoedemanager’ binnen de Brusselse administratie om de steunmaatregelen voor de meest kwetsbare doelgroepen te versterken. De LEZ-premie voor Brusselse kmo’s wordt versterkt en aangepast om de aankoopprijs van een elektrisch bedrijfsvoertuig en een bedrijfsvoertuig met verbrandingsmotor gelijkwaardig te maken en het leasen van voertuigen mogelijk te maken.

‘We zitten op een kantelmoment. Het aantal fietsers explodeert, dus moeten wij meer investeren in infrastructuur en fietsparking’

Minister Elke Van den Brandt (Groen

De regering keurde ook een gewestelijke strategische visie goed voor de uitrol van laadpalen voor elektrische voertuigen met als ambitie tegen 2035 22.000 publiek toegankelijke laadpunten te realiseren. Daarnaast wordt het budget voor de Brussel’Air-premie – voor wie zijn wagen van de hand wil doen – verviervoudigd en wordt de premie ook aangepast aan de inkomens van de huishoudens. Ook nieuwe mobiliteitsalternatieven zullen worden geïntegreerd.

‘Kantelmoment’

Vanaf 2022 komen er mobiele controleteams, specifiek voor buitenlandse voertuigen. Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt legde de nadruk op de ‘ongekende’ budgetten die vrijgemaakt worden voor mobiliteit. Dit jaar gaat er bijna één miljard euro naar het openbaar vervoer voor het verbeteren van het aanbod en toegankelijkheid. Maar daarnaast moet er ook ingezet worden op de fietsinfrastructuur. ‘We zitten op een kantelmoment. Het aantal fietsers explodeert, dus moeten wij meer investeren in infrastructuur en fietsparking’, stelde de Groen-minister. Daarnaast besteedt ze ook aandacht aan de voetganger.'”We moeten multimodaliteit bevorderen’, besloot ze.

Voor minister van Financiën en Begroting Sven Gatz is de LEZ een goed werkend systeem, dat moet worden voortgezet. ‘We zitten in het peloton van steden die tonen hoe het moet. We zijn aan de top en willen daar blijven’, aldus Gatz, die erop wees dat dit ook goed is voor de economie: ‘ecologische keuzes zijn de beste keuzes’. Het nieuwe tijdschema wordt in de loop van dit jaar voorgelegd aan de betrokken actoren – economische sectoren, specifieke doelgroepen, gemeenten, het maatschappelijk middenveld en andere Belgische beleidsorganen.

Minister-president Vervoort kondigde ook aan dat de Brusselse ambities aan de andere regeringen zullen worden voorgelegd in de Conferentie Mobiliteit en Milieu.

‘Gebrek aan ambitie’

N-VA-fractieleidster in het Brussels Parlement Cieltje Van Achter hekelt in een reactie het gebrek aan ambitie van de Brusselse regering in het flankerend beleid.

‘Iedereen weet dat de uitfasering van fossiele brandstof een goede zaak is’, beaamt Van Achter, ‘maar als je vandaag beslist om in 2035 geen wagens op fossiele brandstof meer in de stad te laten, dan verwacht je toch ook een zekere ambitie in het flankerend beleid? Dat ontbreekt volledig. We kennen allemaal de Brusselse traagheid. Het duurt een eeuwigheid om een fietspad aan te leggen, of zelfs maar een laadpaal te plaatsen.”‘

Recent ondervroeg Cieltje Van Achter minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt over de laadpalenstrategie. Op 4 jaar tijd staan er 161 laadpalen. Tegen 2035 moeten dat er 11.000 zijn, kreeg ze te horen. Voor de N-VA-fractieleidster loopt de laadpalenstrategie ‘grandioos achter op schema’. ‘Na al die jaren staan we nog steeds nergens. Maar als je verwacht dat burgers vandaag rekening houden met het verbod op benzinewagens in 2035 dan moet je ook vandaag de laadpalen voorzien om je nieuwe wagen op te laden’, besluit ze.

Partner Content