Op 1 januari wordt de maatregel van kracht die de Brusselse regering op 16 juli 2020 goedkeurde. Het gaat om een belangrijke verandering voor alle inwoners, ondernemingen, werknemers en bezoekers van het Brussels Gewest. Brussel Mobiliteit bereidt de overgang deze herfst actief op het terrein voor met de plaatsing van nieuwe verkeersborden. "De Stad 30 wordt realiteit. Deze aanpassingen zijn daarvan de eerste concrete signalen. Het Gewest en de 19 gemeenten werken samen aan een veiligere en rustigere stad voor alle weggebruikers dankzij beter leesbare verkeerssignalisatie", zegt Elke van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Concreet plaatsen de teams van Brussel Mobiliteit vanaf de week van 9 november tot en met 31 december eerst 1.350 borden met een snelheidsbeperking tot 50 km/u die de uitzonderingen op de algemene regel van 30 km/u aangeven. Deze werken worden geleidelijk, wijk per wijk, uitgevoerd en beginnen in het noorden van de hoofdstad. Aan de buitengrenzen van het Gewest komen er ook borden die het begin van de bebouwde kom aangeven. Die zullen in de nacht van 31 december op 1 januari worden onthuld. Brussel Mobiliteit zal tot slot ook nog 6.000 borden moeten verwijderen die nu het begin en einde van een zone 30 aangeven en die vanaf 1 januari niet langer nodig zijn. Deze werken zullen plaatsvinden tussen 1 januari en 31 maart 2021. (Belga)

Op 1 januari wordt de maatregel van kracht die de Brusselse regering op 16 juli 2020 goedkeurde. Het gaat om een belangrijke verandering voor alle inwoners, ondernemingen, werknemers en bezoekers van het Brussels Gewest. Brussel Mobiliteit bereidt de overgang deze herfst actief op het terrein voor met de plaatsing van nieuwe verkeersborden. "De Stad 30 wordt realiteit. Deze aanpassingen zijn daarvan de eerste concrete signalen. Het Gewest en de 19 gemeenten werken samen aan een veiligere en rustigere stad voor alle weggebruikers dankzij beter leesbare verkeerssignalisatie", zegt Elke van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Concreet plaatsen de teams van Brussel Mobiliteit vanaf de week van 9 november tot en met 31 december eerst 1.350 borden met een snelheidsbeperking tot 50 km/u die de uitzonderingen op de algemene regel van 30 km/u aangeven. Deze werken worden geleidelijk, wijk per wijk, uitgevoerd en beginnen in het noorden van de hoofdstad. Aan de buitengrenzen van het Gewest komen er ook borden die het begin van de bebouwde kom aangeven. Die zullen in de nacht van 31 december op 1 januari worden onthuld. Brussel Mobiliteit zal tot slot ook nog 6.000 borden moeten verwijderen die nu het begin en einde van een zone 30 aangeven en die vanaf 1 januari niet langer nodig zijn. Deze werken zullen plaatsvinden tussen 1 januari en 31 maart 2021. (Belga)