Bosch investeert massaal in waterstoftechnologie

Is groene waterstof de sleutel in de energietransitie?
Gert Verhoeven

In de zoektocht naar klimaatneutrale energiebronnen leeft de overtuiging dat waterstof (H2) een cruciale schakel wordt. Daarom investeert Bosch ruim 3 miljard euro in elektrificatie en waterstof. 

Evenwicht

Via waterstof kan men groene stroom lange tijd opslaan zonder batterijen en de bijhorende schaarse grondstoffen. Bosch is vandaag nauw betrokken bij de ontwikkeling en de productie van componenten voor elektrolysers. Deze systemen gebruiken het omgekeerde principe van een brandstofcel en transformeren via elektrolyse stroom en water in waterstof (H2).

Waterstof is mogelijk de ontbrekende schakel die het onevenwicht tussen het tijdstip van stroomproductie en -afname kan uitvlakken. Groene energiebronnen zoals fotovoltaïsche zonnepanelen of windenergie die we vandaag kennen, hebben een stroomproductie die niet altijd gegarandeerd is waardoor momenten van overproductie en schaarste ontstaan.

Door deze groene stroom op zonnige of winderige dagen te bufferen voor momenten met een beperkte productie en een grote energievraag (bewolkte en windstille winterdagen) kan men de inzetbaarheid van deze groene energiebronnen verhogen, zonder blijvend te investeren in ecologisch achterhaalde systemen zoals kern- of gascentrales voor de productie van elektrische stroom. 

Ook thuis

De opslag van waterstof is een stuk eenvoudiger dan die van elektrische stroom in batterijen. Bovendien biedt het bestaande aardgasnet mogelijkheden om waterstof op te slaan en zelfs te verdelen. Om dergelijke elektrolysers op grote schaal te kunnen inzetten, wil Bosch vanaf 2025 ‘stacks’ ontwikkelen die in smart modules worden geïntegreerd om elektriciteit om te zetten in H2.

Door schaalvoordelen hoopt men op relatief korte termijn de kosten voor de productie van groene waterstof te kunnen drukken. Naarmate de prijzen voor klassieke energie blijven stijgen, zal het omslagpunt om ‘goedkopere’ groene energie te produceren sneller bereikt worden. 

Bosch werkt overigens ook aan mobiele en stationaire brandstofcellen. Een brandstofcel zet waterstof en zuurstof om in stroom en water. Dit principe wordt bijvoorbeeld in elektrische voertuigen gebruikt om de elektromotor te voeden. Elektrische auto’s die een grotere autonomie hebben, zijn efficiënter met een brandstofcel omdat de capaciteit en vooral het gewicht van een batterij om pakweg 600 km te rijden weinig rendabel is.

Vooral vrachtwagenconstructeurs en busbouwers zien een toekomst voor waterstof als energiebron. Bosch denkt ook in de richting van stationaire brandstofcellen voor huistoepassingen en ook daar kunnen dezelfde componenten worden gebruikt.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content