De naam van een organisatie wijzigen doet men niet zomaar, want deze weerspiegelt de identiteit en de persoonlijkheid van een organisatie. Een naamswijziging doorvoeren doet men pas als het juiste moment zich voordoet en na rijp beraad en onderzoek.

"Onze sector wordt geconfronteerd met heel wat uitdagingen waarbij onze vereniging moet blijk geven van professionele knowhow. Het bestuursorgaan maakte een diepgaande studie rond de onontbeerlijke elementen die nodig zijn om haar toekomst te verzekeren. Ze boog zich over de huidige structuur en paste deze aan naar de evolutie van de sector en onze samenleving", licht CEO Peeter Henning toe.

Aan deze diepgaande studie, die Pro Plan 2019-2021 werd gedoopt, gingen verschillende voorbereidende vergaderingen vooraf. Hierbij werd beslist om een nieuw organigram uit te werken, om de naam en het logo te herzien, om de statuten en het huishoudelijk reglement te herbekijken, om een charter op te maken voor de vertegenwoordigers van de organisatie en om de waarden vast te leggen die de BFOV verdedigt.

"Door haar nieuwe naam wenst onze federatie de klemtoon te leggen op het 'historische' aspect van ons patrimonium waarbij onze missie bestaat in het behoud, de bescherming en de promotie van de historische voertuigen alsmede van de cultuur die hieraan verbonden is", besluit Peeter Henning. Met deze nieuwe eentalige corporate identity uit de Belgian Historic Vehicle Association haar vastberadenheid om zich in te zetten voor een toekomst waarin onze schatten van weleer kunnen behouden blijven.(Belga)

De naam van een organisatie wijzigen doet men niet zomaar, want deze weerspiegelt de identiteit en de persoonlijkheid van een organisatie. Een naamswijziging doorvoeren doet men pas als het juiste moment zich voordoet en na rijp beraad en onderzoek."Onze sector wordt geconfronteerd met heel wat uitdagingen waarbij onze vereniging moet blijk geven van professionele knowhow. Het bestuursorgaan maakte een diepgaande studie rond de onontbeerlijke elementen die nodig zijn om haar toekomst te verzekeren. Ze boog zich over de huidige structuur en paste deze aan naar de evolutie van de sector en onze samenleving", licht CEO Peeter Henning toe.Aan deze diepgaande studie, die Pro Plan 2019-2021 werd gedoopt, gingen verschillende voorbereidende vergaderingen vooraf. Hierbij werd beslist om een nieuw organigram uit te werken, om de naam en het logo te herzien, om de statuten en het huishoudelijk reglement te herbekijken, om een charter op te maken voor de vertegenwoordigers van de organisatie en om de waarden vast te leggen die de BFOV verdedigt."Door haar nieuwe naam wenst onze federatie de klemtoon te leggen op het 'historische' aspect van ons patrimonium waarbij onze missie bestaat in het behoud, de bescherming en de promotie van de historische voertuigen alsmede van de cultuur die hieraan verbonden is", besluit Peeter Henning. Met deze nieuwe eentalige corporate identity uit de Belgian Historic Vehicle Association haar vastberadenheid om zich in te zetten voor een toekomst waarin onze schatten van weleer kunnen behouden blijven.(Belga)