Het verkoopcijfer van november 2017 weerspiegelt perfect de stabiliteit op de Belgische automarkt. De voorbije maand werden 39.645 personenwagens ingeschreven, net evenveel als een jaar eerder in dezelfde maand. Het totale volume tot eind eind november bedraagt 518.486 wagens, wat een stijging van 2,47% tegenover 2016 betekent. Renault was de bestseller in november met 4.078 wagens, voor Volkswagen en Peugeot. In de gecumuleerde cijfers blijft Volkswagen wel marktleider met 47.325 verkochte auto's of een marktaandeel van 9,13%. Renault en BMW nemen de plaatsen twee en drie in.

Bij de lichte vrachtvoertuigen zet de trend zich eveneens verder en komen de inschrijvingen dus al drie jaar lang hoger uit. Na 11 maanden van dit jaar 2017, bedraagt de verbetering ten opzichte van 2016 nu 14,3%. De inschrijvingen van zware voertuigen beneden 16 ton hebben november eveneens afgesloten op exact hetzelfde niveau als verleden jaar. De registraties van zware voertuigen boven 16 ton kenden een sterke toename. In november bleef het resultaat op de markt van motorfietsen in lijn met wat de voorbije maanden werd vastgesteld. De maandcijfers dalen met 25,6% en de terugval op jaarbasis bedraagt 8,9%.(Belga)