Vorige maand kende de autoverkoop een lichte terugval, maar dat was vooral te verklaren door het feit dat april twee werkdagen minder kende. In mei werd de trend weer positief. Een groei van een goede 5 procent tegenover dezelfde periode in 2016, bevestigt de goede gezondheid van de Belgische automarkt

Volkswagen blijft de verkooptabellen nog steeds aanvoeren. Het schandaal met de sjoemelsoftware schrikt de Belgische klanten dus blijkbaar niet af. In mei wist invoerder D'Ieteren 4.820 voertuigen af te zetten, waarmee het totaal voor 2017 op 24.649 stuks komt, wat goed is voor een marktaandeel van 9,23 procent. Renault en BMW nemen de plaatsen twee en drie in, zowel in de statistieken van mei als in de gecumuleerde resultaten van 2017.(Belga)

Vorige maand kende de autoverkoop een lichte terugval, maar dat was vooral te verklaren door het feit dat april twee werkdagen minder kende. In mei werd de trend weer positief. Een groei van een goede 5 procent tegenover dezelfde periode in 2016, bevestigt de goede gezondheid van de Belgische automarktVolkswagen blijft de verkooptabellen nog steeds aanvoeren. Het schandaal met de sjoemelsoftware schrikt de Belgische klanten dus blijkbaar niet af. In mei wist invoerder D'Ieteren 4.820 voertuigen af te zetten, waarmee het totaal voor 2017 op 24.649 stuks komt, wat goed is voor een marktaandeel van 9,23 procent. Renault en BMW nemen de plaatsen twee en drie in, zowel in de statistieken van mei als in de gecumuleerde resultaten van 2017.(Belga)