Aangezien de autokeuringscentra al sinds het ingaan van de lockdown op 13 maart gesloten zijn, kan niemand zijn voertuig nog aanbieden voor de verplichte keuring en kan men dus met een vervallen attest komen te zitten. Daarvoor biedt de administratie gelukkig een noodmaatregel: men voorziet een uitstel of een verlening van de technische keuring met 4 maanden in Vlaanderen en 6 maanden in Brussel en Wallonië. Het verschil is te wijten aan de regionale bevoegdheden inzake mobiliteit.

Een uitzondering hierop vormen de keuringsbewijzen met beperkte geldigheid: het rode keuringsbewijs of het groene keuringsbewijs met beperkte geldigheid van 3 maanden. Daarvan wordt de termijn niet aangepast.

In deze periode voorzien de autokeuringscentra nog wel een beperkte dienstverlening. Bedrijfsvoertuigen +3,5 ton zijn nog steeds welkom, net als herkeuringen, prioritaire voertuigen en administratieve keuringen voor de inschrijving voor bedrijfsvoertuigen of een overdracht tussen echtgenoten of naar kinderen.(Belga)

Aangezien de autokeuringscentra al sinds het ingaan van de lockdown op 13 maart gesloten zijn, kan niemand zijn voertuig nog aanbieden voor de verplichte keuring en kan men dus met een vervallen attest komen te zitten. Daarvoor biedt de administratie gelukkig een noodmaatregel: men voorziet een uitstel of een verlening van de technische keuring met 4 maanden in Vlaanderen en 6 maanden in Brussel en Wallonië. Het verschil is te wijten aan de regionale bevoegdheden inzake mobiliteit.Een uitzondering hierop vormen de keuringsbewijzen met beperkte geldigheid: het rode keuringsbewijs of het groene keuringsbewijs met beperkte geldigheid van 3 maanden. Daarvan wordt de termijn niet aangepast.In deze periode voorzien de autokeuringscentra nog wel een beperkte dienstverlening. Bedrijfsvoertuigen +3,5 ton zijn nog steeds welkom, net als herkeuringen, prioritaire voertuigen en administratieve keuringen voor de inschrijving voor bedrijfsvoertuigen of een overdracht tussen echtgenoten of naar kinderen.(Belga)