Vrijdagvoormiddag 3 april. De showroom en garage van Renault-dealer Kwanten aan de Koolmijnlaan in Heusden-Zolder zijn dicht, de dertien werknemers zijn technisch werkloos. Zaakvoerder Dominique Kwanten is stand-by en beantwoordt telefonische oproepen van klanten. Depannages en het afleveren van een vervangvoertuig ingeval van een perte totale worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de overheid. De angst om besmet te geraken of anderen te besmetten zit er dik in. Aan de andere kant is er de vrees voor de economische gevolgen van de coronacrisis.
...

Vrijdagvoormiddag 3 april. De showroom en garage van Renault-dealer Kwanten aan de Koolmijnlaan in Heusden-Zolder zijn dicht, de dertien werknemers zijn technisch werkloos. Zaakvoerder Dominique Kwanten is stand-by en beantwoordt telefonische oproepen van klanten. Depannages en het afleveren van een vervangvoertuig ingeval van een perte totale worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de overheid. De angst om besmet te geraken of anderen te besmetten zit er dik in. Aan de andere kant is er de vrees voor de economische gevolgen van de coronacrisis. Dominique Kwanten heeft naar eigen zeggen een goed autosalon achter de rug. 'Ik heb in januari en februari meer nieuwe auto's verkocht dan verwacht, het slechte nieuws is dat die nieuwe wagens nu op mijn parking staan en dat ik die niet kan uitleveren aan mijn klanten. Enkel voor zorgverstrekkers mag een uitzondering worden gemaakt. 'Gelukkig begrijpen de meeste klanten de ernst van de situatie en worden ze zowat overal geconfronteerd met verbodsmaatregelen allerhande. Zonder de lockdown zou het aantal besmette personen en dodelijke slachtoffers ongetwijfeld nog veel hoger liggen. In deze heeft de volksgezondheid voorrang en heeft de regering correct gehandeld. Ik mag er niet aan denken dat ik klanten of medewerkers zou hebben besmet of dat ik zelf slachtoffer geworden zou zijn. Daar ben ik gelukkig van gespaard gebleven. 'Een medaille heeft echter twee kanten. Financieel zijn maart en april een streep door de rekening, in de praktijk wordt het quasi onmogelijk om in de resterende maanden het geleden verlies goed te maken. Mijn vaste kosten blijven doorlopen terwijl er geen geld en geen nieuwe bestellingen binnenkomen. De nieuwe wagens op de parking heb ik moeten betalen aan de invoerder maar de klant betaalt mij pas wanneer hij of zij de nieuwe wagen in ontvangst neemt. De kosten die verbonden zijn aan die voorfinanciering, zijn voor mijn rekening. 'Als zelfstandige kan ik bovendien geen aanspraak maken op werkloosheidsvergoeding, al ben ik nu technisch werkloos. Dat houdt concreet in dat ik mijn spaarcenten moet aanspreken. Gelukkig heb ik een altijd goed mijn boterham verdiend en beschik ik over een spaarpotje, maar lang mag deze situatie niet aanhouden. Dat geldt in het bijzonder voor collega's die recent hebben geïnvesteerd in een nieuwe showroom of werkplaats en maandelijks hoge aflossingen moeten doen. Corona zou voor hen de spreekwoordelijke druppel kunnen zijn. Klaart de hemel niet snel op, dan zie ik de toekomst somber in en verwacht ik een nieuwe golf van faillissementen of overnames in onze sector.'Lees verder onder de foto'sZijn grote dealerorganisaties beter gewapend tegen de problemen die op de sector afkomen? Die vraag hebben we voorgelegd aan Tom Lambert, managing director van A&M Retail die Groep Delorge, van Osch en JLR Hasselt-Maasland omvat. De dealergroep maakt deel uit van de groep A&M Invest van Peter Guelinckx en verdeelt de volumemerken Seat, Skoda en VW alsook de premiummerken Audi, BMW/Mini en Jaguar Land Rover. A&M Retail heeft de voorbije vijf jaar een spectaculaire expansie gekend en staat vooral in Limburg en Antwerpen sterk. Tussen de merken is een virtuele Berlijnse Muur opgetrokken. Alles wat de merken van elkaar onderscheidt, blijft op het niveau van het merk. Niet-merkgebonden activiteiten zoals boekhouding, IT, HR en marketing worden gemanaged op het niveau van de holding. Vorig jaar verkocht A&M Retail meer dan 14.000 nieuwe wagens, op termijn moeten er dat nog veel meer worden.Tom Lambert: 'Die schaalvergroting is noodzakelijk om onze ambitie te kunnen waarmaken. Die bestaat erin een levenslange mobiliteitspartner van onze klanten te zijn, ongeacht hun behoeften op het vlak van mobiliteit. Dat kan gaan van de aankoop van een nieuwe of tweehandswagen over korte- en langetermijnverhuur tot autoverzekering en noem maar op. De klant bepaalt welke richting wij uitgaan. 'Door de lockdown zijn onze showrooms en werkplaatsen gesloten en is 90 procent van onze 1000 medewerkers technisch werkloos. De resterende 10 procent verricht de dienstverlening op het vlak van dringende herstellingen alsook louter administratieve taken en bereidt de heropstart van onze activiteiten voor. Door de lockdown hebben we de voorbije weken daar de nodige tijd voor gekregen. 'Inmiddels zijn alle voorbereidingen getroffen om snel weer aan de slag te kunnen gaan, met in acht name van de restricties op het vlak van social distancing. De gezondheid van de mensen geniet de hoogste prioriteit, terzelfdertijd moeten wij oog hebben voor de gezondheid van de bedrijven. 'De sector dringt daarom aan op een versoepeling van de maatregelen waardoor snel werk kan gemaakt worden van een geleidelijke en voor mijn part gecontroleerde heropstart van onze economische activiteiten. Nu staan onze parkings afgeladen vol met 1000 nieuwe auto's die door de lockdown niet kunnen uitgeleverd worden. Die vertegenwoordigen een kapitaal dat in de miljoenen loopt en dat ons nu geld kost in plaats van geld op te brengen. 'Als holding staan wij financieel sterk genoeg en kunnen wij tegen een stootje, op voorwaarde dat wij een van de volgende weken kunnen beginnen met het uitleveren van de nieuwe wagens op onze parkings. Dat kan perfect zonder de gezondheid van onze klanten en medewerkers in gevaar te brengen. 'Terzelfdertijd moet de handel in tweedehandswagens in al zijn facetten geactiveerd worden omdat die hand in hand gaat met de verkoop van nieuwe auto's. Wie een nieuwe wagen koopt, levert vaak een oude in die wij vervolgens doorverkopen aan gespecialiseerde handelaars. Hoe sneller en kostenefficiënter dat gebeurt, hoe hoger ons rendement. Om te kunnen (over)leven, moet een bedrijf winst maken. 'Vergeleken met andere sectoren, liggen de winstmarges in de autosector sowieso laag. Elke euro telt. Dat verklaart waarom schaalvergroting een noodzakelijk kwaad is om te kunnen overleven. De medewerkers van de concessies die wij de voorbije jaren hebben overgenomen en die nog altijd voor A&M Retail werken, zijn wat blij dat zij nu deel uitmaken van een dynamische en kapitaalkrachtige autogroep die ook in moeilijke omstandigheden bij machte is om de motor draaiende te houden.' De impact van de coronacrisis is zo ingrijpend dat de sociaaleconomische gevolgen niet te overzien zijn. Vaststaat dat heel wat bedrijven overkop zullen gaan, dat heilige huisjes gesloopt zullen worden, dat de machtsverhoudingen in de wereld herschikt zullen worden en dat wij met zijn allen misschien anders (moeten) gaan leven. Wij ervaren nu dat minder ook meer kan zijn en dat goedbedoelde initiatieven zoals autodelen plots veel van hun attractiviteit hebben verloren. Tom Lambert: 'De dramatische gevolgen van de verspreiding van het coronavirus hebben ertoe geleid dat wij met zijn allen meer aandacht besteden aan onze gezondheid en dagelijkse hygiëne. Treinen en bussen rijden leeg rond omdat mensen schrik hebben daar een besmetting op te lopen. Wie stapt er nog vrijwillig in een auto waarvan hij of zij niet weet wie de vorige chauffeur en passagiers waren. Autodelen is als businessmodel al zeer uitdagend, sinds corona al helemaal om de reden die ik net heb aangehaald. 'Anders gaan leven? Ook na corona blijven de mobiliteitsbehoeften groot, om zich naar het werk te begeven en/of om de kinderen te vervoeren. Een gezin met tweeverdieners kan in ons land niet zonder een tweede wagen. We stellen ook vast dat mensen tot op latere leeftijd met de auto blijven rijden, iedereen wil zo lang mogelijk mobiel blijven. Misschien zal er een impact zijn op het aantal afgelegde kilometers. Enkel wie in een grote agglomeratie woont of studeert, kan gebruikmaken van de fiets of het openbaar vervoer en heeft minder behoefte aan een eigen auto. Wij verwachten dat het klantengedrag naar meer individuele mobiliteitsbehoefte zal evolueren. 'Maar laten we niet op de feiten vooruitlopen. Wachten we eerst af hoelang de huidige situatie nog aanhoudt en welke dan de sociaaleconomische realiteit zal zijn. De vraag die ons nu bezighoudt is deze: wanneer zet de overheid het licht op groen, wanneer kunnen wij met zijn allen opnieuw aan de slag - met in acht name van de voorwaarden op het vlak van social distancing? Elke dag uitstel is er eentje teveel, bij wijze van spreken. Maar nogmaals, de gezondheid van de bevolking gaat voor, maar wij moeten vanaf nu ook durven denken aan de gezondheid van de bedrijven.'