Biografie

Veli Yüksel is federaal volksvertegenwoordiger, Ward Kennes is Vlaams volksvertegenwoordiger