Biografie

Werkt voor het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) en is actief bij denktank Minerva.