Biografie

N-VA-senator uit Brussel

'Brussel Vlaams? Pourquoi pas?'

'Brussel Vlaams? Pourquoi pas?'

Karl Vanlouwe (N-VA) - 'We mogen Brussel niet langer overlaten aan het lakse cliëntelisme oude stijl', schrijft ...