Biografie

Han Renard is redacteur bij Knack

Tijd voor iets nieuws

Han Renard - Als Brusselse stadspartij ligt er voor het FDF (Féderalistes démocrates francophones) ...

Konijn met scherpe tandjes

Han Renard - CD&V-senator Rik Torfs is niet happy met de gang van zaken in zijn partij, omgekeerd ...

De sfeer kan snel omslaan

Han Renard - Het is nog maar de vraag of het FDF wel zo geïsoleerd staat als gemakshalve wordt ...

Weigeren te praten

Han Renard - De botte afwijzing van de nota van Elio Di Rupo brengt de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde ...

Onaangepast

Han Renard - De discriminatie van allochtone arbeidskrachten staat haaks op de sociale en economische ...

Een geschakeerd profiel

Han Renard - In weerwil van de goede bedoelingen, schetst een grootschalig interuniversitair onderzoek ...

Ruiten ingooien

Han Renard - De Franstaligen willen Brussel als volwaardig derde gewest erkend zien. Waarom pakken ...

Weinig comfortabel

Han Renard - De manier waarop de omstreden minister van Pensioenen Michel Daerden toch nog een ...

Het spook van de vervlaamsing

Han Renard - Franstalige politici stellen de 'flamandisation' van de federale ambtenarij aan de ...

Stijlbreuk?

Han Renard - Half februari krijgt de MR met Charles Michel eindelijk een fulltime voorzitter. ...

Politiek irrelevant

Han Renard - Sinds de Open VLD de stekker uit de federale regering trok, telt de partij niet meer ...

De boot overladen

Han Renard - Een interne Brusselse staatshervorming is allicht niet voor morgen.

On est demandeur de rien (bis)

Han Renard - De herfinanciering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kon moeilijk los worden ...

Knap lastig

Han Renard - De Franstalige partijen maken in deze campagne op institutioneel vlak een wel heel ...