Assisen Waals-Brabant: Rosato wordt enkel berecht om straf te kennen

(Belga) Het hof van assisen van Waals-Brabant besliste deze namiddag in een gemotiveerd arrest dat het derde proces van Giuseppe Rosato wordt voortgezet, maar enkel om de strafmaat van de beschuldigde te bepalen.

Giuseppe Rosato (46) werd tijdens het tweede assisenproces tegen Marcel Habran en consorten, in september 2010, door de jury schuldig bevonden aan drie moorden in het Luikse: de moorden van Francesco Vella, Onofrio Cacciatore en van Georges Hardy. De beroepsmagistraten oordeelden dat de jury zich had vergist en verbraken de uitspraak en stuurden het dossier in zijn geheel naar een nieuw hof van assisen. Op een geding van het openbaar ministerie bepaalde het Hof van Cassatie dat het verdict niet had verbroken moeten worden, en adviseerde het dossier naar een ander hof van assisen te sturen – in casu Waals-Brabant – om de procedure te hervatten waar die in de steek was gelaten, dit wil zeggen in de fase van het debat over de strafmaat. De drie beroepsrechters van het nieuwe assisenhof hebben zich maandag moeten buigen over het arrest van het Hof van Cassatie dat oordeelde dat de uitspraak van de jury niet verbroken had moeten worden. De onderscheiden partijen hadden voordien conclusies in die zin neergelegd. De magistraten beslisten uiteindelijk dat de motivatie van het verdict niet was aangetast door een manifeste fout en dat het debat over de straf dus plaats kan hebben. Het proces zal eind deze week afgerond zijn. (KAV)

Partner Content