Asielzoekers illegaal op straat gezet: kabinet-Francken ‘zoekt naar oplossingen’

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) © Belga
Stavros Kelepouris
Stavros Kelepouris Journalist Knack.be

‘Wat wij niet willen invoeren, is een systematisch opvangrecht voor alle meervoudige asielaanvragers,’ klinkt het bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Maar dat lijkt kort door de bocht: in de opvangwet is al expliciet opgenomen dat iedere asielzoeker recht heeft op opvang.

Ieder jaar wordt in ons land aan duizenden asielzoekers illegaal opvang ontzegd. Het gaat om zogenaamde meervoudige aanvragen, mensen die een nieuwe asielaanvraag indienen omdat hun eerste geweigerd werd. Zo’n meervoudige aanvraag kan alleen goedgekeurd worden als er nieuwe elementen zijn die de asielzoeker kan aantonen. Meervoudige aanvragers krijgen pas opvang wanneer besloten wordt hun dossier in overweging te nemen – ook al hebben ze volgens de wet recht op opvang bij het indienen van hun aanvraag. Officieel moeten asielzoekers binnen de acht dagen antwoord krijgen over hun dossier, maar die wachttijd blijkt in praktijk vaak maandenlang te duren.

Opvang weigeren kan volgens de opvangwet enkel wanneer Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, die beslissing dossier per dossier motiveert en wanneer er aanwijzingen zijn van flagrant misbruik. Die individuele motivatie ontbreekt nu, maar volgens de woordvoerster van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wordt aan een oplossing gewerkt. ‘Fedasil mag weigeren, maar moet individueel motiveren. Dat ontbreekt vandaag nog – dat geven we toe – waardoor men voorbijgaat aan de wet. We werken nu met Fedasil samen om dat probleem op te lossen en te kijken hoe we die individuele motivatie mogelijk kunnen maken.’

‘Wat wij niet willen invoeren, is een systematisch opvangrecht voor alle meervoudige asielaanvragers,’ klinkt het nog. Maar dat lijkt kort door de bocht: in de opvangwet is expliciet opgenomen dat iedere asielzoeker recht heeft op opvang, en dus ook in het geval van meervoudige aanvragen.

Toch wil het kabinet niet naar een situatie waar meervoudige aanvragers in ieder geval opvang krijgen. ‘In 2017 werden drie op de vier meervoudige asielaanvragen niet in overweging genomen omdat er geen nieuwe elementen in het dossier werden aangedragen. Systematische opvang bij meervoudige asielaanvragen holt het opvangsysteem compleet uit. We moeten vermijden dat men een asielaanvraag indient enkel en alleen om het recht op opvang te verlengen.’

Partner Content