Asielzoekers hebben tweemaal zoveel kans op erkenning bij Franstalige rechter

Migranten in het Brusselse Maximiliaanpark © Belga

Asielzoekers hebben twee keer meer kans op erkenning als vluchteling wanneer een Franstalige rechter bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen over hun dossier oordeelt. Dat bericht De Morgen woensdag, op basis van een onderzoek van het Franstalige tijdschrift Alter Echos, dat keek naar 303 beslissingen over Iraakse asielzoekers tussen juli en december 2018.

Nederlandstalige rechters volgen in 88,5 procent van de beroepszaken de asielweigering van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), bij Franstalige rechters is dat 49 procent. Het CGVS beslist over asielaanvragen, maar komt het tot een weigering, dan kan een advocaat in beroep gaan bij een rechter bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Franstalige rechters (23 procent) vernietigen opvallend vaker een beslissing van het CGVS dan Vlaamse (7 procent). De rechters kunnen ook rechtstreeks als vluchteling erkennen. Vlaamse rechters deden dat slechts in 4,4 procent van de zaken, bij de Franstaligen was dat 28,5 procent.

Van de Iraakse zaken die Alter Echos bestudeerde, belandden twee op de drie bij een Nederlandstalige rechter. De beperkte steekproef bevestigt volgens de krant een recente studie van professor migratierecht Ellen Desmet (UGent) over asielzaken waarin minderjarigen betrokken zijn. Daaruit blijkt dat rechters van de Nederlandse taalrol in 89 procent van de zaken de beslissing van het CGVS volgen, tegenover 45 procent bij Franstalige rechters.

De RVV erkent het probleem. ‘Er is een verschil in aanpak en methodologie, die historisch zo gegroeid is’, zegt persmagistraat Frédéric Tamborijn. ‘Voor een stuk is dat te verklaren door de scheidslijn tussen Noord-Europees, meer bestuurlijk denken, en Zuid-Europees, meer principieel denken, waardoor zaken die vergelijkbaar zijn, toch tot andere conclusies leiden.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content