Asielaanvragen door holibi’s vervijfvoudigd

Het aantal holebi’s dat in België asiel aanvraagt wegens hun geaardheid, is sinds 2007 vervijfvoudigd.

Het aantal holebi’s dat in België asiel aanvraagt wegens hun geaardheid, is sinds 2007 vervijfvoudigd. De instanties die hun verhaal moeten onderzoeken, hanteren een wel erg stereotiep beeld, zegt Vluchtelingenwerk Vlaanderen in een nieuw rapport.

Meer dan twee jaar geleden vroeg de 30-jarige Iraakse Youssef asiel aan in ons land. Als homoseksueel kon hij niet langer in zijn land blijven. In Irak was hij gedoemd tot een leven in geheimhouding en met constante dreiging van terreur en geweld. Honderden holebi’s en transgenders werden de voorbije jaren in Irak vermoord.

Youssef was in 2011 een van de 823 holebi’s op de vlucht die in België asiel aanvroegen. Vorig jaar liep het aantal beslissingen op tot 1.059, ruim vijf keer meer dan in 2007 (188), blijkt uit het rapport ‘Holibi’s op de vlucht’ van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, schrijft De Morgen.

‘Asielbeleid hanteert stereotiep beeld’

Van die 1.059 beslissingen kregen er 222 de status van vluchteling. De organisatie nam een resem beslissingen van de asielinstellingen onder de loep en ontdekte enkele belangrijke lacunes.

Directeur Els Keytsman stelt vast dat asielinstanties een erg stereotiep beeld van homoseksualiteit hanteren. “Zo gaan ze er van uit dat holebi’s zich altijd in het uitgaansmilieu begeven. Dat klopt natuurlijk niet, zeker niet in landen waar homoseksualiteit vervolgd wordt.

Ook hechten de instanties erg veel belang aan relaties als bewijs van de homoseksualiteit. Maar het is niet omdat je geen relatie hebt gehad, dat je daarom geen holebi bent.”

Homoseksualiteit strafbaar

Vluchtelingenwerk Vlaanderen formuleert daarom een reeks aanbevelingen aan het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, die moeten oordelen of iemands seksuele geaardheid gegrond is om asiel aan te vragen.

Zo wordt onder meer voorgesteld dat het CGVS de open vraagstelling op een effectieve manier gebruikt en gericht inpikt op antwoorden van de asielzoeker. Vluchtelingenwerk Vlaanderen wil dat een subjectieve beoordeling op basis van stereotype veronderstellingen over holebi’s wordt vermeden en dat het gebrek van kennis over het holebimilieu hier en in het herkomstland niet als determinerend wordt beschouwd.

Wat het gegrondheidsonderzoek betreft, dat volgt als de seksuele geaardheid en de vluchtreden vaststaat, vindt Vluchtelingenwerk Vlaanderen een wet in het herkomstland die homoseksualiteit strafbaar maakt, voldoende voor een erkenning. Dat geldt ook als vaststaat dat holebi’s door niet-overheidsactoren vervolgd worden en geen beroep kunnen doen op bescherming van de eigen overheid. Ook vindt Vluchtelingenwerk Vlaanderen dat van vluchtelingen niet verwacht mag worden dat ze hun seksueel geaardheid discreet moeten beleven in hun land van herkomst. (Belga/AVE)


Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content