Asbestprobleem in 23 procent van onderzochte scholen

© iStock

Niet 20, maar 69 van de 300 onderzochte scholen in Vlaanderen hebben een dringend asbestprobleem.

Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) liet vorig jaar een voorlopige asbestinventaris maken in 300 scholen. In mei 2017 bleek dat 20 scholen een dringend asbestprobleem hadden. Vlaams parlementslid Johan Danen (Groen)vroeg begin dit jaar om een update van de cijfers en het probleem blijkt nog een pak groter: uit het antwoord van Schauvliege blijken er uiteindelijk 69 van de 300 scholen met een dringend asbestprobleem te kampen.

Volgens de minister kregen alle scholen reeds tweemaal een mailing van OVAM om actie te ondernemen en zich aan te melden om de sanering te bespreken. Maar ongeveer één derde van de scholen deed dat nog niet, klaagt Danen aan.

Ook oppositiepartij sp.a vindt dat ‘onaanvaardbaar’. ‘We roepen alle burgemeesters op om de gegevens voor de scholen op hun grondgebied op te vragen bij OVAM’, aldus Vlaams parlementslid Caroline Gennez. ‘Asbest is een sluipend gif en heeft dan ook geen plaats in onze scholen. Wanneer schoolbesturen zelf niet ingrijpen, is het aan burgemeesters om dat wel te doen’, aldus Gennez.

Heel wat schoolgebouwen in Vlaanderen hebben nog asbestcementen gevelleien of CV-leidingen waar asbest rond zit. Bij beschadiging van het materiaal, lopen leerlingen en leerkrachten een groot risico. Afgelopen maandag nog werd het Xaveriuscollege in Borgerhout ontruimd nadat er bij werken een asbesthoudende leiding geslepen was.

‘Rond asbest heerst helaas een vals gevoel van veiligheid’, zegt Johan Danen. ‘Dat komt omdat de gezondheidsgevolgen van contact met asbest pas na 20 tot 40 jaar zichtbaar worden. Het wordt dringend tijd dat we actie ondernemen. Zeker wat asbest in scholen betreft: het gaat om de veiligheid van duizenden leerkrachten en leerlingen die compleet zinloos worden blootgesteld aan grote gevaren. We mogen niet toestaan dat asbest ook het leven van de volgende generatie verziekt. De school moet bij uitstek een veilige en gezonde omgeving zijn voor iedereen.’

Groen pleit voor de oprichting van een asbestsaneringsfonds op Vlaams niveau, een Vlaams meld- en steunpunt voor asbest, gratis screenings, een financiële tegemoetkoming voor de verwijdering van asbest, een verbod op asbestdaken vanaf 2030 en een goed beveiligde ontvangstinstallatie voor asbest in containerparken. Ook meer bevoegdheden voor OVAM, dat scholen moet kunnen dwingen actie te ondernemen, is een interessante mogelijkheid.

De Vlaamse regering kondigde eerder een plan aan om Vlaanderen asbestvrij te maken tegen 2040. De regering maakte daarbij ook 7,5 miljoen euro vrij voor asbestverwijdering in scholen. Op basis van de steekproef in 300 scholen wil minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) nu aan de slag.

Crevits: ‘We hebben al enkele overeenkomsten met de onderwijsnetten afgesloten, we kunnen op basis van het rapport die overeenkomsten activeren. We kunnen nu die 7,5 miljoen euro gebruiken om waar er op korte en middellange termijn in die 300 scholen asbest verwijderd moet worden, dat ook effectief te doen.’

Volgens minister Crevits is er op 22 februari overleg geweest tussen de OVAM en de onderwijskoepels om de resultaten van de steekproef te bespreken en een plan van aanpak te concretiseren. ‘Deze week zitten we opnieuw samen, de beide kabinetten, de OVAM en AGION om te bepalen wat het vervolg is op deze inventarisatie. De vraag is onder meer hoe we dit kunnen uitbreiden naar de andere scholen’.

Partner Content