Artikel 195 doorverwezen naar juridisch orgaan Raad van Europa

(Belga) De mensenrechtencommissie van de Raad van Europa laat de aanpassing van grondwetsartikel 195 onderzoeken door een juridisch orgaan, de Venice Commission. Dat laat de N-VA weten. Het waren de Vlaams-nationalisten die het dossier aanhangig maakten bij de commissie. De PS heeft het over een weigering van de commissie om een beslissing te nemen.

De Vlaams-nationalisten zijn niet te spreken over de wijziging van grondwetsartikel 195, dat de plenaire Kamer deze week bespreekt en – normaal gezien – goedkeurt. De wijziging zorgt ervoor dat een aanpassing van de grondwet niet meer in twee legislaturen moet gebeuren. Enkel voor deze staatshervorming kan dat in een en dezelfde regeerperiode. N-VA vindt dit niet kunnen en heeft het over juridische hocus-pocus en het tijdelijk schorsen van de grondwet. De N-VA-Kamerleden Ben Weyts, Daphne Dumery en Kristien Van Vaerenbergh kaartten de zaak vorige week aan bij de Raad van Europa en kregen genoeg steun om het dossier op de agenda van de Mensenrechtencommissie te zetten. Die commissie vergaderde maandag in Parijs en besliste het dossier door te verwijzen naar de Venice Commission, volgens N-VA het hoogste juridische orgaan. Weyts en co zijn tevreden over het resultaat, “ondanks de lobbyactie van de regering en de tussenkomst van PS’er Patrick Moriau in de commissie”. “Wat ook de verdere uitkomst moge zijn, het is duidelijk dat Di Rupo en co hier een ferm blauwtje lopen, in binnen- én buitenland. De regering legt de kritiek op de grondwetswijziging hooghartig naast zich neer. Maar ze vergist zich als ze denkt dat ze zomaar de grondwet kan misbruiken om zichzelf te bedienen. De Raad van Europa mag in het verleden dan niet altijd de bondgenoot van de Vlamingen geweest zijn, nu de Raad iets positiefs kan doen voor de Vlamingen mogen we die kans niet laten liggen”, stelt Weyts. De meerderheid wijzigt artikel 195 om de staatshervorming te kunnen doorvoeren. (MVL)

Partner Content