Antwerpse actiegroepen dienen klacht in wegens slechte luchtkwaliteit

De Schelde door Antwerpen

In Antwerpen dienen inwoners en een aantal actiegroepen zaterdag bij het parket een klacht in tegen het stadsbestuur en de Vlaamse overheid. Volgens de initiatiefnemers is er sprake van schuldig verzuim, omdat de bevoegde overheden te weinig doen om de schadelijke gevolgen van luchtvervuiling aan te pakken.

De groep ‘Recht op Lucht’ vindt dat het Antwerps stadsbestuur en de Vlaamse overheid rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de gezondheidsimpact van de slechte luchtkwaliteit in de stad. Naast aandoeningen als astma en acute luchtweginfecties, was luchtvervuiling ook al verantwoordelijk voor een zwaardere tol tijdens de coronapandemie. Zo toonde een Harvard-onderzoek aan dat COVID-19 dodelijker is in gebieden met meer luchtverontreiniging.

Een aantal Vlaamse onderzoeksinstellingen besloot dat wie op een plek met meer roet in de lucht woont, meestal langer aan de beademing ligt.

Volgens mede-initiatiefnemer Tom Cox betalen de overheden liever voor het niet halen van Europese luchtkwaliteitsnormen, dan er effectief iets aan te doen. “Men weet heel goed welke maatregelen er nodig zijn, maar men kiest er liever voor om met ons belastinggeld boetes te betalen. Dat is schuldig verzuim.”

De indieners verwijzen onder meer naar het het ‘Actieplan fijn stof en NO2 in de Antwerpse haven en de stad Antwerpen 2014-2018’. Daarin staat dat “voor knelpuntlocaties prioritair maatregelen genomen worden, in het bijzonder inzake aanpassing van de circulatie”. Tom Cox: “In de praktijk is in geen enkele van de knelpuntlocaties een aanpassing gebeurd aan de circulatie.”

De invoering van de lage emissiezone in 2017 had slechts een beperkte impact, zeggen de actievoerders. “Wij verwachten meer ambitie van de stad om de gezondheid van de Antwerpenaar te beschermen en verbeteren. De LEZ mag geen excuus zijn om verder niets te doen.”

Partner Content