Antwerps onderwijsschepen keldert decreetvoorstel centraal aanmeldingsregister

(Belga) Antwerps schepen van Onderwijs Robert Voorhamme (sp.a) is niet te spreken over het voorstel tot decreet dat een vaste regeling moet treffen voor de oprichting van een centraal aanmeldingsregister voor inschrijvingen in het basis- en secundair onderwijs.

Volgens Voorhamme legt het voorstel te veel beperkingen op en houdt het geen rekening met de specifieke problemen en ervaringen met een dergelijk register in Antwerpen. “Dit lijkt erg op een stalinistische manier van denken”, is de schepen bijzonder scherp. Voorhamme deed zijn uitspraken op de officiële voorstelling van de intussen derde versie van het Antwerpse centraal aanmeldingsregister. In Antwerpen, dat een groot capaciteitsprobleem heeft in het basisonderwijs, wordt al drie jaar gewerkt met het toewijzen van plaatsen voor kinderen op basis van criteria als afstand en het al dan niet kansarm zijn. Ook het nieuwe Vlaamse voorstel tot decreet legt die voorwaarden op, maar doet dat volgens Voorhamme veel te strikt. “Dat bijvoorbeeld kinderen van personeelsleden voorrang krijgen, neigt sterk naar het ‘eigen volk eerst’ principe. Ook het verplicht zorgen voor een sociale mix is nauwelijks werkbaar in een stad met zulke grote verschillen tussen de buurten.” Voorhamme ziet de toekomst erg somber in. “Dit voorstel zou het draagvlak voor een centraal aanmeldingsregister bij onze onderwijspartners drastisch doen slinken. Zo gaan we weer naar het verleden waarbij ouders gaan kamperen voor de school.” (KAV)

Partner Content