Antwerpen vreest natuurgebied Wolvenberg te verliezen

(Belga) De stad Antwerpen vraagt de federale overheid om de geplande openbare verkoop van het natuurgebied Wolvenberg op te schorten. Wolvenberg is het enige erkende natuurgebied binnen het verstedelijkte centrum van Antwerpen en daarom voor de stad van groot symbolisch belang.

Omdat het stadsbestuur signalen heeft opgevangen dat ook projectontwikkelaars azen op het gebied en het vreest die concurrentieslag niet aan te kunnen, wil het bestuur dat de federale overheid het gebied onderhands aan de stad verkoopt. Die vraag werd vrijdag geformuleerd door het college van burgemeester en schepenen. Wolvenberg is een 8,5 hectare groot groen terrein langs de Antwerpse Ring in Berchem. Het bevindt zich deels op de restanten van een oude kazerne en is de laatste vijftig jaar erg verwilderd, wat de natuurwaarde verhoogd heeft. Sinds 2001 is het een erkend natuurreservaat. Die erkenning loopt echter af in 2026, wat waarschijnlijk de interesse van projectontwikkelaars verklaart. De stad wil naar eigen zeggen “het groene en publieke karakter van Wolvenberg met zekerheid behouden”. Het bestuur noemt het gebied “van strategisch belang” om de woonkwaliteit van de dichtbevolkte wijken in de buurt te garanderen. Heel wat Antwerpenaren gaan in Wolvenberg immers vaak wandelen of, waar dat mag, zelfs tuinieren. De federale overheid besliste eerder dit jaar Wolvenberg, waar zij de eigenaar van is, van de hand te doen via een openbare verkoop. Antwerpen heeft intussen zelf een bod gedaan, maar vreest voor de concurrentie van projectontwikkelaars. (MDM)

Partner Content