Antisemitische karikatuur: ‘Ik ben zeer ongerust voor de PS’

Marie-Cécile Royen

Het gebruik van een antisemitische karikatuur om een debat in Molenbeek te illustreren heeft de PS in verwarring gebracht. Merry Hermanus, voormalig voorzitter van de Brusselse PS, vindt dat de overdracht van de socialistische waarden gefaald heeft.

In een interview met LeVif /L’Express, hekelt Hermanus het gebruik van een antisemitische karikatuur door de PS.

Toen u op 4 maart de anti-Joodse karikatuur ontdekte op de uitnodiging voor een debat over zionisme georganiseerd door de PS en het PAC (Présence et action culturelle) van Molenbeek, vroeg u zich op uw blog af of “de PS van het Brussels Gewest de partij van Dieudonné geworden is”?

Merry Hermanus : Ik was absoluut verbijsterd. Dit anno 2013 in een linkse partij zien, is ontstellend. Ik heb er geen verklaring voor. De PS communiceert daar niet over.

U schrijft op uw blog : “We hebben onze waarden niet kunnen doorgeven.”

Hermanus: We zijn er schitterend in geslaagd de kansarme migrantenbevolkingen te verdedigen maar we hebben onze waarden niet doorgegeven. Ze zijn bij een groot deel van de migranten dode letter gebleven terwijl zonder hen de PS slechts 8 of 9% van het Brussels electoraat zou overtuigen. We zijn er door gevangen geworden. Toen ik in het begin van de jaren 70 terugkwam bij de PS, waren er 30.000 militanten. Met hoeveel zijn ze vandaag? Er zijn er geen 4000. Het is echt moeilijk want de militanten maakten de gewetens wakker en gaven een nagedachtenis door. Ze waren de scholen die de toekomstige leidinggevenden van de partij opleidden. Vandaag is er niets meer tussen de overheersende superstructuur en de kiezers. Wie controleert er bijgevolg de kiezers op cultureel vlak?

Wat gaat u doen ?

Hermanus: We moeten de zieke plek wegsnijden. We moeten deze karikatuurzaak benutten om onze waarden opnieuw te bevestigen. Laurette Onkelinx, de voorzitster van de Brusselse Federatie van de PS, moet zich in het openbaar uitdrukken. Indien de socialisten niet op een dergelijk onderwerp reageren, gaan we op niets meer ingaan aangezien we hier het bot van de democratie geraakt hebben. De geschiedenis heeft ons getoond hoe mensen van links aan de zijde van een autoritaire macht kunnen kantelen. Ik ben zeer ongerust voor de PS.

Partner Content