Amper 10 procent EU-burgers stemt bij lokale verkiezingen in gastland

(Belga) Amper tien procent van de Europese burgers die in een andere lidstaat woont, maakt gebruik van zijn stemrecht bij gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit een verslag dat de Europese Commissie heeft gepresenteerd.

Een richtlijn uit 1994 biedt EU-burgers stemrecht bij lokale verkiezingen in de lidstaat waar ze verblijven. De meeste lidstaten hebben die richtlijn netjes omgezet, maar het verslag bevestigt dat er nog belemmeringen bestaan. “Bovendien kennen niet alle burgers hun rechten en blijken procedures soms te omslachtig”, stelt de Commissie. Uit een bevraging bij de lidstaten blijkt dat de opkomst bij lokale verkiezingen niet meer dan 10 procent bedraagt. In België is dat niet anders. Van de 626.000 kiesgerechtigde EU-burgers op ons grondgebied zijn er minder dan 62.000 ingeschreven op de kieslijsten. In België kunnen EU-burgers sinds 1999 stemmen. Dat recht is in 2004 uitgebreid naar alle buitenlanders. De Commissie gaat samen met de nationale, regionale en lokale overheden de resterende problemen inventariseren en oplossen. Het voorstel om 2013 uit te roepen tot Europees Jaar van de burger is volgens de Commissie ook een goede gelegenheid om meer bekendheid te geven aan de rechten van EU-burgers. (KAV)

Partner Content