Meryame Kitir (SP.A)

‘Als ‘rechtvaardige fiscaliteit’ nog iéts betekent voor CD&V, dan is het nu tijd om op te staan’

Meryame Kitir (SP.A) Federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid.

Meryame Kitir en Peter Vanvelthoven van SP.A zijn niet onder de indruk van het eindverslag van de bijzondere Kamercommissie over de Panama Papers.

‘Witte rook in #panama papers. Lijvig verslag vindt consensus in de meerderheid’. Donderdag gooiden N-VA, CD&V, Open Vld en MR het op een akkoordje in de koffiekamer van het parlement. Het moest de tweet van de overwinning zijn.

Maar nog voor de tekst aan de rest van de bijzondere commissie over de Panama Papers was bezorgd, was er al hommeles. CD&V pakte immers uit met de ‘volledige opheffing van het bankgeheim’, terwijl daar niets van aan is, zo bleek een dag later. ‘Het bankgeheim wordt helemaal niet opgeheven’, liet Luk Van Biesen weten. De Open-VLD’er gaf meteen mee dat de tekst met opzet vaag was gehouden om de tegenstellingen tussen de 4 regeringspartijen te verdoezelen.

‘Als ‘rechtvaardige fiscaliteit’ nog iéts betekent voor CDu0026V, dan is het nu tijd om op te staan’

Waar diezelfde regeringspartijen en hun politici het dan weer wél roerend over eens waren – en snel – is de afkoopwet. Die moet blijven, vinden zij. Gewoon omdat het kan. Gewoon omdat grote fraudeurs geld hebben, moeten ze hun gevangenisstraf kunnen blijven afkopen. Jawel, als het erop aankomt, dan spreken de regeringspartijen met één stem. Niet om – het is maar één voorbeeld – het bankgeheim op te heffen, wel om de afkoopwet te vrijwaren.

In de commissie zijn ze er bovendien in geslaagd om de klok terug te draaien in de dagelijkse strijd tegen fiscale fraude, in plaats van vooruit. Zo is het zogenoemde ‘visitatierecht’ van de Bijzondere Belastinginspectie ingeperkt (lees: de BBI die de boeken ter plaatse van mogelijk grote fraudeurs kan inkijken als ze dat nodig acht), terwijl fiscale advocaten van diezelfde grote fraudeurs een extra wapen krijgen met een uitbreiding van de nietigheidssanctie (lees: meer redenen mogelijk om wegens procedurefouten de aanklacht te vernietigen).

Ook van wat de minister van Financiën Johan Van Overtveldt beloofde in zijn actieplan – bijkomende bevoegdheden voor de BBI – komt niets in huis. En alsof dat allemaal nog niet volstaat, is er en passant ook nog een aanbeveling op maat van de diamantairs in de tekst geslopen: de overheid moet banken ontmoedigen om diamantairs als klant… te weigeren. I kid you not. Het staat er écht. Heeft die commissie dan werkelijk écht niks goeds gedaan de voorbije maanden? Jawel, in het eindrapport staat ook een positieve, hoopgevende, noot. Zo wordt werk gemaakt van de invoering van een échte klokkenluidersregeling en een wettelijk beschermingsstatuut voor zij die de moed hebben om grote fraude aan het licht te brengen binnen hun organisatie.

‘Wie op grote schaal de boel belazert, moet altijd voor de rechter komen.’

Maar de slotsom? Die is mager. Veel te mager. Alle verontwaardiging na de Panama Papers en de LuxLeaks ten spijt. 80 miljard euro Belgisch geld staat intussen geparkeerd op belastingparadijzen, maar in dit land zien we blijkbaar geen enkele noodzaak om vluchtwegen te sluiten of grote fraudeurs te straffen. Politici van de meerderheid moeten zich vandaag dan ook luidop de vraag stellen welk signaal ze zo uitsturen. Als je wil dat iedereen eerlijk bijdraagt, naar draagkracht en vermogen, is fraude vermijden prioritair. In de eerste plaats betekent dat volledige transparantie over inkomsten uit vermogen, net zoals dat geldt voor inkomen uit werk.

Daarnaast moet België mee aan de kar trekken om op Europees vlak agressieve fiscale vluchtwegen – en de lobby die dat bedenkt – keihard aan te pakken. Op tafel ligt al geruime tijd een uitstekend voorstel van de Europese Commissie om daar iets aan te doen.

Maar guess what? Onder impuls van minister Van Overtveldt stribbelt België zowaar tegen. Last but not least is er het gedrocht van de afkoopwet. In tegenstelling tot N-VA, Open Vld, MR en CD&V vindt onze partij dat grote financiële criminaliteit altijd en overal kordaat aangepakt moet worden. Wie op grote schaal de boel belazert, moet altijd voor de rechter komen. In geen enkel geval mag er dan bewegingsruimte zijn om te schikken of af te kopen. Nooit. Nul. Ook niet omdat ze heel veel geld hebben. Dat is een noodzakelijke voorwaarde om het rechtvaardigheidsgevoel bij de burger te herstellen én een ontradend effect te hebben op potentiële fraudeurs. Alleen zo’n beleid kan én zal leiden tot minder fraude en dus een eerlijkere fiscaliteit. Alleen zo’n beleid kan én zal er toe leiden dat wie vandaag hard zijn best doet, minder belastingen moet betalen omdat anderen dat ook doen. Als ‘rechtvaardige fiscaliteit’ nog van betekenis is voor CD&V, dan maakt ze er samen met ons werk van om de fundamentele oneerlijkheid uit het 120 pagina’s tellende eindrapport te weren. Dan is het nu tijd om op te staan.

Meryame Kitir is fractieleider van SP.A in de Kamer.

Peter Vanvelthoven is Kamerlid voor SP.A.

Partner Content