Jelle Henneman

‘Allochtonen integreren nooit: de hoogste tijd om dat schijngevecht te stoppen’

Jelle Henneman Freelancejournalist

‘De bewijslast van de geschiedenis staat in schril contrast met wat wij vandaag, een halve eeuw na het begin van deze migratie, van onze diversiteit verwachten’, schrijft journalist Jelle Henneman. ‘Een integratie op onze voorwaarden komt er niet.’

De Engelse ’th’-klank in woorden als ’think’ en ‘mother’ dreigt uit de taal te verdwijnen, omdat de vele immigranten in Groot-Brittannië hem ook na generaties maar niet onder de knie krijgen. Linguïsten voorspelden vorige week dat tegen 2066 niemand de tongbreker, uitgesproken met een lichte tik van de tong tegen de bovenste tandenrij, nog zal gebruiken. Ook de autochtone Engelsen niet.

‘Allochtonen integreren nooit: de hoogste tijd om dat schijngevecht te stoppen’

‘Mother’ en ’think’ worden dan gewoon ‘muvver’ en ‘fink’, en van het ’th’-overblijfsel uit het Cockney-dialect en het zogenaamde received pronunciation blijft niet meer over dan een anachronisme. In dat artikel uit The Telegraph zit een boodschap, maar ze heeft niets met het Engels te maken.

De les die de ten dode opgeschreven ’th’ voor ons allemaal in petto heeft, is dat migranten samenlevingen veranderen. En niet alleen de taal, of andere onverdachte veranderingen als onze culinaire traditie of de sporthelden die we toejuichen. Samenlevingen die geconfronteerd worden met grote groepen migranten veranderen fundamenteel, in de waarden die ze voorstaan, en het beeld dat ze van zichzelf hebben en uitdragen. Extreemrechts heeft gelijk. En dat is geen mening, laat staan een wens. Maar een realiteit die onvermijdelijk opduikt uit de geschiedenis van landen en culturen die zo’n verandering al hebben doorgemaakt.

Het blijft een lacune in het Europese debat rond diversiteit dat de ervaringen van zulke landen niet worden meegenomen. We kijken naar diverse samenlevingen als de Verenigde Staten, Canada of zelfs het oude Romeinse Rijk alsof die altijd een etnische en religieuze mengelmoes hebben overspannen. Terwijl zij allemaal op het punt hebben gestaan waar Europa zich nu zo druk over maakt. De grote migraties van de 19de en begin 20ste eeuw veranderden de VS van een gemeenschap die zich definieerde als blank Angelsaksisch en protestants, in een natie die verder ging onder de vlag van de Amerikaanse Droom, waar iedereen alles kon bereiken.

Het moralistische en diepconservatieve blanke Canada veranderde in de jaren 70 in een land dat het multiculturalisme – in Europa stilaan synoniem voor een naïeve ideologische dwaling – officieel inschreef als een deel van de nationale identiteit.

Geloofde je er niet in, dan was je prompt geen echte Canadees meer. En het Romeinse keizerrijk dat na de eerste veroveringstochten vorm kreeg, stond voor een compleet ander wereldbeeld dan de etnisch gedefinieerde Republiek.

Bloemkool met bechamelsaus

De bewijslast van de geschiedenis staat in schril contrast met wat wij vandaag, een halve eeuw na het begin van deze migratie, van onze diversiteit verwachten. Nog steeds blijven politici en opiniemakers ervan uitgaan dat burgers met een migratieverleden of -achtergrond zich zullen integreren in het waardepakket dat de traditionele bevolking hen voorschotelt.

Afhankelijk van de politieke ideologie gaat die geëiste integratie verder of minder ver – van alles behalve ‘bloemkool met bechamelsaus’ (de woorden van de Antwerpse diversiteitsschepen Fons Duchateau) tot de almaar herhaalde verlichtingswaarden rond religie, vrouwen en seksualiteit. Maar het is allemaal praat voor de vaak. Zo’n integratie op onze voorwaarden komt er niet. Eenvoudigweg omdat ze in al de keren dat ze in de geschiedenis al luidop geëist is door gastsamenlevingen (en dat is een constante), nooit is voorgekomen. Nooit.

‘De enorme kloof die in zowat heel Europa gaapt tussen autochtoon en allochtoon wordt alleen maar gedicht wanneer we allemaal mee het bad in worden getrokken van een voor iedereen hertimmerde samenleving.’

Het is de hoogste tijd om dat schijngevecht te stoppen. De enorme kloof die in zowat heel Europa gaapt tussen autochtoon en allochtoon wordt alleen maar gedicht wanneer we allemaal mee het bad in worden getrokken van een voor iedereen hertimmerde samenleving. Waar er opnieuw zal moeten worden gesproken over de plaats van religie – en nee, het maakt niet uit dat we die strijd gestreden dachten te hebben. Waar seksualiteit weer bevochten zal worden, ook voor vrouwen en homo’s. En waar de definitie van wat het betekent om Belg of Europeaan te zijn niet langer alleen in de handen blijft van zij die al het langst tot die groepen behoren. Het is tijd dat onze leiders de moed opbrengen om die realiteit eerlijk te verkondigen, en ze als basis nemen voor het diversiteitsbeleid.

Nieuwe ‘wij’

Dat ons Nederlands, net als het Engels, zal veranderen, is nu al een open deur intrappen. In de grote steden wordt het stilaan moeilijk om pratende jongeren blind in autochtoon en allochtoon op te delen. Maar het zal veel verder gaan. Dragen meisjes binnenkort allemaal een hoofddoek? Hoegenaamd niet. Maar is het ondenkbaar dat de jeugd het zelf niet meer gepast zal vinden om in een niemendalletje op een strand te verschijnen?

Misschien wel. Zullen komende generaties zich later schamen om onze koloniale geschiedenis, en de monumenten en Zwarte Pieten die daaraan herinneren eensgezind in de ban slaan? Perfect mogelijk. Wordt de aanklacht tegen onverdoofd slachten de aanzet voor een ethische benadering van de hele veeteelt? De eerste discussies gaan in die richting. Hoe het nieuwe ‘wij’ eruit zal zien, valt onmogelijk te voorspellen. Maar het zal niet zo comfortabel dicht liggen bij wat we gewend zijn als we nu denken.

Partner Content