Alexander De Croo: ‘Oekraïense crisis doet discussie over kernuitstap evolueren’

Alexander De Croo (Open VLD) op 1 februari 2022. © Isopix

Volgens premier Alexander De Croo is de discussie over de energiebevoorrading sinds het akkoord binnen de federale regering over de kernuitstap, dat dateert van 23 december, helemaal geëvolueerd en dat is in de eerste plaats te wijten aan de Russische inval in Oekraïne.

De Croo zei dat maandag in Matin Première op de RTBF-radio.

Vlak voor Kerstmis kwam de regering overeen dat op of rond 18 maart de termijn zou verstrijken voor een beslissing over de definitieve sluiting van alle kerncentrales tegen 2025. Het alternatief voor die sluiting is dat de twee jongste reactoren, Tihange 3 en Doel 4, langer openblijven.

‘Eind december zeiden we: we gaan de twee elementen bekijken die ook in het regeerakkoord staan (de energiebevoorradingszekerheid en de energieprijs, red.). Daar hebben we in december ook nog de geopolitieke context aan toegevoegd.’

Maar sinds de Russische inval in Oekraïne, ‘is de geopolitieke situatie helemaal veranderd’, zei De Croo op de radio. Hij herinnerde eraan dat Rusland een grote rol speelt op de Europese gasmarkt, maar voor België ‘geen erg belangrijke’ leverancier is.

Volgens De Croo heeft Rusland aangetoond dat het als energieleverancier ‘minder betrouwbaar’ is. ‘En op Europees niveau worden er initiatieven genomen om Rusland af te koppelen op het vlak van energie.’

Evaluatie

De federale regering is een evaluatie gestart van haar langetermijnstrategie, die erin bestaat dat er een netto nuluitstoot van broeikasgassen wordt gerealiseerd. ‘We moeten dus op korte termijn handelen, maar het perspectief moet erin bestaan de bocht in te zetten naar een meer duurzaam energiesysteem, met minder uitstoot’, aldus De Croo. ‘Dat is duidelijk het perspectief dat we moeten aanhouden.’

Hij herinnerde eraan dat in december ook beslist werd om de mogelijkheden van de ‘kernenergie van de toekomst’ en de nieuwe technologieën te bestuderen – zoals EPR-reactoren (Evolutionary Power Reactor) en kleine SMR-reactoren. ‘We hebben duidelijk gezegd dat als er op termijn technologieën komen die niet de ongemakken van de huidige kernenergie bevatten, bijvoorbeeld op het vlak van afval, dat iets is dat we moeten bestuderen.’

De regering besliste eind december ook om 100 miljoen euro te investeren in onderzoek naar deze nieuwe technologieën, aldus nog De Croo.

Groenen

De premier onderstreepte nog de ‘openheid van geest’ waar sommige leden van de federale meerderheid blijk van geven, zonder Tinne Van der Straeten (Groen) en Jean-Marc Nollet (Ecolo) bij naam te noemen, die maandag allebei de deur lijken open te zetten voor een verlenging van de levensduur van de kerncentrales. De kernuitstap moet met open blik bekeken worden, zeggen zij.

De groenen bepleiten een groot energieakkoord dat rust op drie pijlers: een derde steunpakket om de factuur onmiddellijk te verlichten, een stevige versnelling van de energietransitie en de uiteindelijke kalender van de kernuitstap.

Lees ook:

Energiespecialist: ‘Warmtepompen zijn wapens in slow motion tegen Poetin’

Partner Content