Alain Hubert over akkoord Belgische Zuidpoolbasis: ‘Jammer dat het zo lang heeft moeten duren’

Alain Hubert en Zuhal Demir © BelgaImage

Na een lange strijd hebben poolreiziger Alain Hubert en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir (N-VA) een akkoord gesloten over de Belgische Zuidpoolbasis.

De voorbije jaren lag Alain Hubert overhoop met Zuhal Demirs voorganger en partijgenote Elke Sleurs. Die had hem en zijn International Polar Foundation (IPF) uit de beleidsraad van de Prinses Elisabethbasis gezet. In de juridische strijd die daarop losbarstte, werd Hubert onder meer van financiële malversaties en belangenvermenging beschuldigd. In 2016 kon door die strijd geen missie naar de Zuidpool doorgaan. Door het nieuwe akkoord wordt de Belgische staat volledig eigenaar van de Zuidpoolbasis en komt het beheer ervan de komende jaren toe aan de IPF.

Elke Sleurs heeft zich verkeerd laten voorlichten. En daarna was ze te koppig om haar koers bij te stellen

Bent u opgelucht?

Alain Hubert: Enorm. Dit is een opsteker voor de wetenschap en voor het algemeen belang. Zelf ben ik vooral blij omdat mijn naam gezuiverd is. De voorbije jaren heb ik me in de media gedeisd gehouden. Ik wilde de zaak niet op de spits drijven. Maar de verdachtmakingen hebben me zwaar geraakt. Eigenlijk heeft de Raad van State vorig jaar al voor eerherstel gezorgd: hij heeft het Koninklijk Besluit vernietigd waarmee de vorige staatssecretaris me uit de Zuidpoolbasis wilde weren.

Waarom is met Zuhal Demir gelukt wat met Elke Sleurs niet kon? Ze zijn tenslotte partijgenoten.

Hubert: Mevrouw Demir heeft zich pragmatisch opgesteld, met respect voor de Belgische wet.

Bij de oprichting van de Prinses Elisabethbasis, tien jaar geleden, kwam er een gemengde beheersstructuur: de overheid en de privésector waren gelijk vertegenwoordigd in het zogenoemde Poolsecretariaat. Die regeling was niet naar de zin van Philippe Mettens, de toenmalige topman van BELSPO, de federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid. Hij lag aan de basis van de juridische guerrilla tegen de IPF, mijn organisatie, die voor de bouw en het beheer van het station instond. Het dossier was al aan het verrotten toen mevrouw Sleurs het eind 2014 erfde. Zij heeft zich door Mettens verkeerd laten voorlichten. En daarna was ze te koppig om haar koers bij te stellen.

Wat houdt het nieuwe akkoord in?

Hubert: De IPF draagt zijn laatste aandeel in de Zuidpoolbasis over aan de Belgische staat, die in ruil de openstaande rekeningen vereffent. In de plaats van het Poolsecretariaat komt er een nieuwe vzw met alleen vertegenwoordigers van de overheid. Daartegenover staat dat de IPF een concessie krijgt om het station acht jaar te beheren, onder toezicht van een onafhankelijke revisor. Heel transparant en voor de hand liggend allemaal. Jammer dat het zo lang heeft moeten duren.

Partner Content