Al jarenlang meer internationale immigranten naar dan emigranten uit Vlaanderen

In de loop van 2019 waren er in Vlaanderen iets meer dan 80.000 immigraties vanuit het buitenland en bijna 52.000 emigraties naar het buitenland. Dat is een positief internationaal migratiesaldo van afgerond 28.500 eenheden, wat bijdraagt aan de groei van de bevolking van het gewest, zo meldt Statistiek Vlaanderen dinsdag. Al vele jaren vertoont de internationale migratie van en naar het Vlaamse Gewest een positief saldo.

In de jaren negentig van de vorige eeuw was dat nog vrij beperkt, met saldi rond +5.000. Vanaf 2001 is het saldo fors gestegen. In 2010 was er een aanpassing van de telmethodes, wat voor dat jaar resulteerde in een hoog positief saldo voor de internationale migratie (+34.396). Nadien is het saldo geslonken om vanaf 2014 opnieuw te stijgen. In recente jaren is er toename van zowel de internationale immigratie als emigratie. ‘Dat duidt op een versterkte internationale mobiliteit onder de bevolking’, klinkt het.

Belgen staan in 2019 bovenaan in de top 10 van nationaliteiten bij de internationale immigratie naar het Vlaamse Gewest, gevolgd door burgers van Roemenië, Nederland en Bulgarije. In de top 10 zitten 3 niet-Europese nationaliteiten (Marokko, Afghanistan en India). Mannen hebben een duidelijk overwicht (>55 procent) bij de ingeweken Belgen, alsook bij de ingeweken staatsburgers van Roemenië, Bulgarije, Polen, Italië en Portugal. Enkel bij de ingeweken Marokkanen (53 procent) en Afghanen (52 procent) is er een licht overwicht van vrouwen.

Partner Content