Akkoord over sociale bescherming van arts-specialisten in opleiding

. © Belga

Binnen de Nationale Paritaire Commissie voor Geneesheren-Ziekenhuizen (NPCGZ) is woensdag na urenlang overleg een akkoord gesloten voor de verbetering van het sociaal statuut en de sociale rechten van arts-specialisten in opleiding.

Dat melden VASO, de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding, en het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

De onderhandelingen sleepten anderhalf jaar aan. De artsen in opleiding hadden met een staking gedreigd, donderdag, maar alvast aan Vlaamse kant is zo een 24 urenstaking afgewend. De Franstalige artsen in opleiding hadden het over een ’teleurstellende’ vergadering, en starten donderdag om 8 uur een staking van onbepaalde duur.

Met hun oproep naar betere sociale bescherming kregen de arts-specialisten in opleiding, ook wel assistenten genoemd, steun van onder meer de artsensydicaten, minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en de Orde der Artsen. De Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) en hun Franstalige tegenhanger CIMACS hadden de voorbije weken de druk opgevoerd om eindelijk tot een akkoord te komen.

Stabiliteit en excessen

Arts-specialisten in opleiding hebben tot nu een apart werknemersstatuut dat sinds 1983 onveranderd is. Het statuut biedt flexibiliteit, maar laat ook excessen op de werkvloer toe, vindt de VASO. Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet naleven van de maximale arbeidsduur, recuperatie na nachtwerk en verloning van wachtdiensten. Bovendien is er geen minimale sociale bescherming voor de artsen in opleiding, zoals werkloosheidsuitkering, ouderschapsverlof, palliatief verlof, pensioenopbouw.

‘Het akkoord voorzag in 10 miljoen euro voor de artsen in opleiding’, zegt Vandenbroucke. ‘De ziekenhuizen hebben in de laatste rechte lijn een laatste inspanning gedaan. In naam van de regering heb ik me geëngageerd om 20 miljoen extra vrij te maken.’

De verschillende ziekenhuiskoepels noemen de extra 30 miljoen euro in een gezamenlijk persbericht ‘een substantiële injectie’. ‘Dat is een verhoging met ruim 10 procent van het huidige totale budget voor de financiering van de ASO’s. Indien dit budget niet zou volstaan, zullen de stagemeesters bijdragen tot de kost van het verbeterd statuut.’

‘Er zijn nu stappen vooruit gezet in de opleiding en bescherming van artsen in ons land’, zegt Jonas Brouwers van VASO woensdagavond. ‘Er wordt gewag gemaakt van een basisloon, wachtvergoeding, maar ook verlofdagen en tijd voor opleiding. Dat zijn toch heel belangrijke zaken. Er worden ook enkele sociale rechten vastgelegd, net als een onafhankelijk controlesysteem voor de arbeidsduur. Daarom gaan wij dit akkoord verdedigen.’

Brouwers erkent dat nog niet alles opgelost is. ‘Er moet nog verdere stappen gezet worden, bijvoorbeeld over de pensioenopbouw. Maar dat is een zaak voor de regering, en we vertrouwen erop dat minister Vandenbroucke hiervoor het nodige zal doen.’

De artsen in opleiding waren in dit overleg enkel waarnemer. ‘In de toekomst moet toch gekeken worden om ook de mensen over wie het uiteindelijk gaat mee aan tafel te krijgen’, meent Brouwers.

Aan Franstalige kant is er een ander aanvoelen. ‘We werden totaal niet gehoord’, aldus CIMACS-voorzitter Jean-Michel Mot. Zij hebben de onderhandelingstafel verlaten. ‘De beslissingen zullen zonder ons genomen worden. De ziekenhuizen verkiezen winstgevendheid boven de kwaliteit van de zorg.’

Het woensdag gesloten akkoord omvat 6.000 Belgische arts-specialisten in opleiding. Een akkoord was hoognodig, aldus VASO. In een recente bevraging van de Artsenkrant zegt 58 procent van hen tekens van een burn-out te vertonen.

Partner Content