“Afslanking leger vooral door (vervroegde) pensionering”

(Belga) De afslanking van het Belgisch leger is vooral te danken aan het hoge aantal militairen dat met pensioen of vervroegd pensioen is gegaan en nauwelijks aan de vrijwillige overstap van militairen naar andere overheidsdiensten. Dat zegt Open Vld-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu, die hierover cijfers opvroeg. Op vijf jaar tijd maakten slechts 320 militairen de overstap naar een andere Federale Overheidsdienst (FOD).

In 2008 werd beslist om het aantal personeelsleden bij Defensie tegen 2012 terug te brengen tot ongeveer 34.000. Die doelstelling werd eind 2011, vroeger dan gepland dus, bereikt. Een van de manieren om dat doel te bereiken, was de vrijwillige overstap van militairen naar andere overheden. Tussen 2008 en 2012 hebben 320 militairen die overstap gemaakt. De meeste kwamen op Binnenlandse Zaken terecht, een kwart bij de FOD Justitie. Van de 80 militairen die voor de FOD Justitie gingen werken, kwamen er slechts 26 in de gevangenissen terecht. Lahaye-Battheu merkt op dat de cijfers “minder euforisch zijn dan de vreugdeberichten uit het verleden”. “Eind 2008, bij de ondertekening van het protocolakkoord waarin de samenwerking tussen Defensie en Justitie formeel werd vastgelegd, werd aangekondigd dat er op dat moment al 268 militairen de overstap naar de FOD Justitie hadden gemaakt of in de wervingsreserve zaten. Vandaag blijkt dat tussen 2003 en 2012, in tien jaar tijd, slechts 227 militairen de overstap hebben gemaakt. In het budget van Defensie van 2008 was zelfs voorzien dat 500 militairen de overstap zouden maken naar de FOD Justitie”, zegt Lahaye-Battheu. (Belga)

Partner Content