‘Afschakelplan is niet enkel probleem voor haven Gent’

De haven van Gent. © BELGA

Netbeheerder Elia heeft erkend dat er zich voor het Gentse havengebied een probleem stelt in het afschakelplan. Maar het blijft niet bij die regio.

Netbeheerder Elia heeft in de Kamer erkend dat er zich voor het Gentse havengebied een probleem stelt in het afschakelplan, dat stroomtekorten deze winter moet helpen opvangen. ‘Maar ook elders in Vlaanderen zijn er stations waar zich de laatste jaren een sterke industriële ontwikkeling voordeed’, klonk het, tot ongenoegen van de aanwezige Kamerleden uit Oost-Vlaanderen.

Sinds de bekendmaking van het afschakelplan klinkt er gemor vanuit Gent, zowat de enige grootstad die potentieel zwaar getroffen wordt door het plan. De getroffen zone in het havengebied telt onder meer honderdtachtig bedrijven, twee ziekenhuizen en de zeevaartpolitie, hekelde SP.A-Kamerlid Karin Temmerman. Ze eiste tijdens de hoorzitting met Elia dan ook opnieuw inzage in de gehanteerde criteria.

Geen extra transparantie

Veel extra transparantie daarover kwam er echter niet. ‘Elia heeft steeds naar best vermogen getracht om de stadscentra te vermijden en zich te richten op landelijke zones’, klonk het slechts.

De samenstelling van de lijsten is deels historisch gegroeid en houdt rekening met het type zones (ruraal, stedelijk,…), maar er is nu eenmaal een voldoende groot volume nodig.

Havengebied

Met het Gentse havengebied stelt zich inderdaad een probleem, erkende directeur Markten en Klanten Frank Vandenberghe. Dat daar twee stations afgeschakeld zullen worden, is volgens hem minstens deels te wijten aan de recente industriële ontwikkeling in de zone, die nog niet in rekening genomen werd. Een probleem dat zich volgens hem ook stelt voor andere kmo-zones en industriegebieden.

Die uitleg liet naast Temmerman ook N-VA’er Siegfried Bracke, CD&V-college Leen Dierick en Ecolo-Kamerlid Jean-Marc Nollet op hun honger. Zij wilden dan ook weten of er toch nog aanpassingen mogelijk zijn aan het plan, zoals recent nog kon voor de onevenredig getroffen Waalse zones. ‘Wij zullen daar in elk geval niet alleen over beslissen, maar het kan. Niet deze winter, maar het kan’, reageerde Vandenberghe. ‘Vandaag ligt het plan vast, maar men kan na de winter evalueren of het nog actueel is, zowel op vlak van criteria als van de invulling.’

Bewegingsmarge

Dat de lijst met stations onherroepelijk vastligt voor dit jaar, betekent echter niet dat de bevoegde minister geen bewegingsmarge meer heeft. Hij of zij zal immers finaal beslissen over de manier waarop en de frequentie waarmee de verschillende zones afgeschakeld zullen worden, onderstreepte Elia meermaals. ‘Elia heeft slechts proactief een procedure voorgesteld.’

In principe zou de minister zelfs nog kunnen beslissen om de betrokken schijf met de Gentse haven niet af te schakelen, bevestigden Vandenberghe en collega-directeur Ilse Tant in de marge van de commissiezitting. Voor zover daarmee natuurlijk voldoende megaWatt wordt uitgespaard. Het zou echter onvermijdelijk nieuwe discussies uitlokken vanuit andere getroffen (industrie)zones, merkten ze op.

Prioritaire afnemers

Voorts vroegen heel wat Kamerleden ook extra duidelijkheid over de prioritaire afnemers, die vijftien minuten na afschakeling al opnieuw stroom krijgen. Elia moest echter doorverwijzen naar de distributienetbeheerders, die daarvoor instaan. Hetzelfde met de precieze wijken en straten die getroffen worden door het plan. Het zijn immers de DNB’s die de netten uitbaten die zich achter de afschakelbare posten bevinden. Ook de kaart met de precieze straten en wijken komt dus niet van Elia.

Tot slot kwamen de mensen van Elia wel nog terug op de wijzigingen die nog werden doorgevoerd voor de Waalse zones uit het plan. De netbeheerders onderstreepten dat de eerste versie van het plan ‘niet illegaal’ was en voldeed aan alle vereisten, maar dat er zich effectief een onevenwicht voordeed. Door de zuidelijke zones op te splitsen, wordt nu ook daar een percentage van het verbruik afgeschakeld dat dichter bij het streefcijfer van vijf procent ligt, besloten ze.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content