Advocaat voetbalmakelaar: ‘Wet inzake regeling voor spijtoptant is niet voor dit voetbaldossier gemaakt’

Sven Mary © Belga

Advocaat Sven Mary, die in het voetbalfraudedossier makelaar Karim Mejjati vertegenwoordigt, stelde zich woensdag vragen bij de deal die het federale parket sloot met de vermeende spilfiguur Dejan Veljkovic.

Mejjati is enkel in verdenking gesteld van witwassen. De man is intussen voorwaardelijk in vrijheid gesteld. ‘De wet met de regeling voor een spijtoptant is een goede wet, die een grote vorm van criminaliteit kan bestrijden. Als alle middelen zijn uitgeput moet die wet worden gebruikt. Die wet is gemaakt voor een onderzoek zoals naar de Bende van Nijvel, maar volgens mij niet voor dit voetbalschandaal,’ zei advocaat Sven Mary woensdagavond in De Afspraak op Canvas.

‘Dejan Veljkovic is zelf een crimineel en hij heeft het ijzer gesmeed wanneer het zeer heet was. Zijn advocaat heeft een geniale zet gedaan’, voegde Mary eraan toe. De advocaat had wel moeite met de regeling die getroffen is inzake onder meer de verbeurdverklaring. ‘Er is gezegd dat 85 tot 90 procent van de vermogensvoordelen van Veljkovic wordt verbeurd verklaard. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat op 100 miljoen euro tien procent terug naar de man vloeit. Dat gaat toch al snel om tien miljoen euro aan crimineel geld dat hij terug in handen krijgt.’

‘Er wordt gezegd dat de spijtoptantenregeling mogelijk een godsgeschenk zal zijn, maar dat kan alleen als zijn verklaringen waarachtig zijn en als hij al zijn kaarten op tafel legt. Niet dat Veljkovic afrekeningen maakt met mensen met wie hij in het verleden overhoop lag, wat niet abnormaal is in de voetbalwereld. Dat is niet de bedoeling van deze wet. Het moet in een onderzoek een laatste strohalm zijn om iemand te doen praten, zoals bij het dossier van de Bende van Nijvel,’ aldus Mary, die ook naar het grondwettelijk hof verwees.

‘Dat hof zou misschien wel eens gevat kunnen worden met een verzoek tot vernietiging van deze wet. Als daarop zou worden ingegaan, dan vervalt dit hele dossier.’ Strafpleiter Sven Mary drukte ook de angst uit dat de spijtoptantenregeling meer en meer de norm wordt in de maatschappij. ‘Dat deze wet gaat dienen om de publieke opinie te paaien. De rol van de rechterlijke macht wordt steeds meer passiever, terwijl er meer een actieve rol voor het openbare ministerie wordt weggelegd,’ besloot Sven Mary.

‘Discretieplicht nodig’

Advocaat Walter Damen, die in het voetbalfraudedossier Waasland-Beveren keeper Davy Roef vertegenwoordigt, is van oordeel dat er in de wet inzake de regeling voor een spijtoptant een discretieplicht ingevoerd had moeten worden. ‘Dinsdag is al in de media gezegd dat een aantal personen zenuwachtig moet worden door de mogelijke onthullingen van Veljkovic. Ze zouden nog bewijsmateriaal kunnen doen verdwijnen. Het is geen goede tendens dat dit dossier de meest becommentarieerde zaak in de media is,’ aldus Damen, eveneens in De Afspraak.

Hij zei ook dat de spijtoptantenregeling vandaag een beetje verkeerd wordt voorgesteld. ‘Men moet eerst onthullingen doen. Als hij dat niet doet, dan vervalt die regeling. Mijnheer Veljkovic legde zelf bekentenissen af en is zelf een crimineel. Kloppen zijn verklaringen wel? Zijn verklaringen moeten dus nog worden afgetoetst. Het moet verankerd worden in andere elementen in het dossier. De rechtbank kan ook oordelen dat het uiteindelijk nog een onvoldoende bestraffing is die nu in het memorandum is neergeschreven.’

‘Men zou alles eerst in alle discretie moeten aftoetsen alvorens het naar buiten te brengen. Misschien zal later blijken dat zijn onthullingen toch niet allemaal waar zijn. Ofwel is dit een grap van de man ofwel krijgen we het ganse verhaal en gaat hij onthullen wat er allemaal gebeurd is. In de eerste plaats is het belangrijk te kunnen antwoorden op de vragen hoe kan er aan de praktijken in het voetbal paal en perk worden gesteld en hoe kunnen mensen hun vertrouwen terug krijgen in het Belgische voetbal,’ besluit raadsman Walter Damen.

KBVB wacht nog op inzage in dossier

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) stelde zich burgerlijke partij in het grootschalige fraudeonderzoek, maar heeft een maand na de bekendmaking daarvan nog geen inzage gekregen in het strafdossier. Dat bevestigde KBVB-woorvoerder Pierre Cornez woensdag.

De burgerlijke partij kan beroep doen op een aantal rechten. Zo kunnen extra onderzoeksdaden gevraagd worden en is een schadevergoeding mogelijk. Bovendien beschikt de burgerlijke partij over de mogelijkheid om het volledige strafdossier in te kijken. Dat die procedure lang duurt, is slecht nieuws voor het interne onderzoek van de KBVB. ‘Inzage in het strafdossier bespaart ons onderzoeksdaden en maakt het disciplinair onderzoek een pak eenvoudiger’, reageert Ebe Verhaegen, onderzoekscoördinator bij de KBVB. Hij leidt het disciplinair onderzoek dat in het zog van het strafrechtelijk dossier werd opgestart.

‘In het strafdossier staan ongetwijfeld elementen die het gerecht heeft verkregen met middelen die wij niet kunnen gebruiken, zoals bijvoorbeeld telefoontaps. Maar ons hele dossier hangt niet enkel af van het strafrechtelijk onderzoek. Wij onderzoeken zelf ook elementen, zowel à charge als à décharge.’

Voor een club die zich schuldig heeft gemaakt aan competitievervalsing schrijft het bondsreglement onder andere een schrapping (als de helft van de bestuursleden op de hoogte was), verplichte degradatie, zware boetes van 5 tot 20 procent van de clubinkomsten (minimum 15.500 euro voor 1A, 6.200 euro voor 1B) en bijkomende puntenaftrek voor. De minimumstraf voor een aangeslotene is een jaar schorsing. ‘De strafvordering hangt natuurlijk af van de omvang van de competitievervalsing en het aandeel dat iemand daarin gespeeld heeft’, aldus Verhaegen.

Sinds enkele jaren kent ook de KBVB een regeling voor spijtoptanten. Clubs die erkend worden als spijtoptant ontlopen de schrapping en de kosten van de disciplinaire procedure. De boetes zullen gehalveerd worden, maar nooit onder het minimum. Aangeslotenen, zoals spelers, trainers en bestuurders, worden maximaal één jaar geschorst. En die straf kan eventueel met uitstel verleend worden, waardoor ze er de facto zonder straf vanaf komen. ‘Op voorwaarde natuurlijk dat zijn beweringen kloppen, iets bijbrengen aan ons onderzoek en niet enkel dienen om zichzelf te vrijwaren’, legt Verhaegen uit.

De onderzoekscoördinator hoopt dat een spijtoptant zich aanbiedt. ‘Een spijtoptant kan ons tot in detail aantonen hoe alles in zijn werk is gegaan, wie daarbij betrokken was en wat zijn eigen aandeel is. Als die dat allemaal kan staven, dan maakt dat ons leven makkelijker. Want met die informatie kan je andere verdachten confronteren en verklaringen toetsen aan die van de spijtoptant.’

Partner Content