“Adderpopulatie Groot Schietveld een van de grootste van West-Europa”

(Belga) De adderpopulatie op het militaire domein Het Groot Schietveld, op het grondgebied van Wuustwezel, Brecht en Brasschaat, is een van de grootste in West-Europa. Dat zeggen biologen Dirk Bauwens en Katja Claus op Natuurbericht.be.

In Vlaanderen komen drie soorten slangen voor: de ringslang, gladde slang en adder. Het leefgebied van de adder, de enige gifslang in Vlaanderen, is van oudsher beperkt geweest tot de grote heidegebieden in de Antwerpse Kempen. Op de Rode Lijst staat de reptielensoort als “bedreigd”. Sinds 2000 wordt de populatie op Het Groot Schietveld bestudeerd door een team van amateur-addervorsers. Jaarlijks worden een aantal deelgebieden afgestruind en de aanwezige dieren geïdentificeerd aan de hand van een foto van de bovenzijde van de kop, omdat het schubpatroon er uniek is. In 2012 werden 334 adulte dieren geïdentificeerd. “Met een jaarlijkse vangkans van circa 50 procent zou dit neerkomen op een populatie van 668 volwassen individuen, enkel in de deelgebieden die door de onderzoekers regelmatig worden onderzocht”, aldus Bauwens en Claus. “Die deelgebieden beslaan samen amper 5 pct van de totale oppervlakte van Het Groot Schietveld. Omdat het gebied niet overal even geschikt is voor adders, is het niet mogelijk om het aantal van 668 te extrapoleren naar het hele gebied. Vermoed wordt dat het onderzoeksgebied circa 25 pct van het aanwezige adderhabitat dekt, wat leidt tot een voorzichtige gebiedsschatting van 2.700 adulte exemplaren. Voeg daarbij nog minimaal evenveel, maar vermoedelijk twee tot drie keer zoveel, onvolwassen dieren, en de teller loopt algauw op tot enkele duizenden.” Overigens is “Nestor” met zijn tien jaar de oudste adder die dit jaar gezien werd. Met 47 centimeter lengte wordt hij in maximumlengte voorbijgestoken door een jongere man van 56 centimeter. “Suzette” is met 16 jaar het oudste vrouwtje, zij meet 53 centimeter. Het langste addervrouwtje mat 61 centimeter. (Belga)

Partner Content