Actiegroepen vragen rechtbank om bouw Beverse gevangenis op te schorten

(Belga) De Antwerpse actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal en het Actiecomité tot beveiliging van het leefmilieu op de Linkeroever en in het Waasland (ABLLO) dienen samen met enkele particulieren uit Zwijndrecht, Beveren en Antwerpen deze week een milieustakingsvordering in bij de rechtbank. Ze vragen dat de bouw van de gevangenis in Beveren wordt opgeschort, om zo de kansen voor de aanleg van een Meccano-tracé te vrijwaren.

De manier waarop de nieuwe gevangenis van Beveren ingepland is op het beschikbare perceel zorgt ervoor dat het Meccano-tracé niet meer kan worden aangelegd. Ademloos en stRaten-generaal kaartten dat eerder al aan, maar de plannen gaan nu toch door. Daarom trekken ze deze week met het Wase ABLLO en enkele particulieren naar de rechtbank om een milieustakingsvordering in te dienen. Manu Claeys (stRaten-generaal) benadrukte dat ze niet tegen de gevangenis of de locatie ervan zijn. Maar ze zien in de huidige plannen een zet van de Vlaamse regering om de Oosterweelverbinding te “betonneren” en het Meccano-tracé als alternatief onmogelijk te maken. De milieustakingsvordering is gebaseerd op de stelling dat het om een illegale bouwwerf gaat, omdat de werken in Beveren al worden opgestart terwijl alle procedures nog niet zijn afgerond. De actiegroepen kondigden ook aan klacht te zullen indienen tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan en de bouwvergunning voor de gevangenis zodra dat volgens de procedure mogelijk is. “De gevangenis 100 meter opschuiven op hetzelfde terrein volstaat om alle opties open te houden”, besloot Claeys. (JDE)

Partner Content