Acht op de tien lasterzaken geseponeerd

(Belga) Het aantal zaken die wegens laster worden ingeleid bij de correctionele parketten, is de voorbije jaren licht gestegen, van 4.114 in 2007 tot 4.433 in 2010. Bijna acht op de tien worden uiteindelijk geseponeerd. Dat blijkt uit cijfers die Open Vld-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu opvroeg bij minister van Justitie en partijgenote Annemie Turtelboom.

“Iemand is schuldig aan laster wanneer hij of zij aan een persoon kwaadwillig een bepaald feit ten laste legt dat zijn eer kan krenken of hem aan de openbare verachting kan blootstellen en waarvan het wettelijk bewijs niet wordt geleverd en wanneer de wet het bewijs van het ten laste gelegde feit toelaat”, verduidelijkt Lahaye-Battheu. Van de 4.433 zaken die in 2010 zijn ingeleid en waarvan het onderzoek al is afgerond, zijn er uiteindelijk 3.452 geseponeerd (77,8%). In 38 procent gebeurde dat wegens onvoldoende bewijzen, maar ook de keuze voor andere beleidsprioriteiten (15%) en het ontbreken van een misdrijf (12%) lagen vaak aan de basis. (DIRK WAEM)

Partner Content